Hlávkův most

Hlávkův most

Kategorie

Technické památky

Oblast

Praha

Nejbližší město

Praha

Popis

Hlávkův most je nejširším mostem v České republice a vůbec prvním pražským betonovým mostem přes řeku Vltavu.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Hlávkův most je nejširším mostem v České republice a vůbec prvním pražským betonovým mostem přes řeku Vltavu. Překlenuje dvě vltavská ramena a ostrov Štvanici a spojuje Holešovice s Florencí.

  Hlávkův most

  Jedním z podnětů pro postavení tohoto mostu bylo jednak vybudování Ústředních jatek v Holešovicích, ale i plány na regulaci toku Vltavy a stavbu elektrárny na ostrově Štvanice.

  Hlávkův most

  Hlávkův most se stavěl ve dvou etapách v letech 1909-1912 a nahradil provizorní dřevěný most z roku 1900. Na jeho stavbě se podílely dvě názorově rozdílné skupiny architektů. I proto byla kratší část mostu vedoucí z Těšnova na ostrov Štvanici postavena podle návrhu Jiřího Soukupa z oceli, kdežto zbývající část vedoucí z ostrova Štvanice na holešovickou stranu navržená Františkem Menclem byla z betonu.

  Hlávkův most

  S ohledem na plánovanou trasu Severojižní magistrály byl most v letech 1958-1962 rozšířen téměř na dvojnásobek a Soukupovu ocelovou část mostní konstrukce nahradila železobetonová.

  Hlávkův most

  Most tvoří celkem sedm oblouků. Nad Vltavou jsou tři oblouky a nad ostrovem Štvanice zbývající čtyři.

  Hlávkův most

  Velká pozornost se věnovala i výtvarné výzdobě mostu. Nad ostrovními pilíři jsou 2,65m vysoké reliéfy lidských těl, které vytesali přímo do betonového zdiva Bohumil Kafka a Ladislav Kofránek, žáci významného českého sochaře Josefa Václava Myslbeka.

  Hlávkův most

  Při rozšiřování mostu sice načas reliéfy zmizely, ale v 80 letech byly vyrobeny jejich kopie, které se opět nainstalovaly na mostní pilíře na ostrově Štvanice.

  Hlávkův most

  Další ozdobu mostu tvoří medailony od sochařů Josefa Mařatky a Otto Gutfreunda, zobrazující portréty tehdejších dvanácti radních, kteří se nějakou měrou podíleli na stavbě mostu.

  Hlávkův most

  Hlávkův most

  Betonové zábradlí mostu zkrášluje kovová konstrukce doplněná ozdobnými kolečky.

  Hlávkův most

  Dominantu mostu však tvoří mohutné plastiky sochaře Jana Štursy s názvem „Práce“ a „Humanita“ umístěné v předmostí na holešovické straně.

  Hlávkův most

  Postavou muže s kladivem na sousoší „Práce“ napodobil autor sám sebe jako kameníka.

  Hlávkův most

  Pod tímto předmostím je docela „strašidelný“ podchod, který umožňuje přejít jednak na druhou stranu mostu, ale také podchází sousední nábřeží Kapitána Jaroše.

  Hlávkův most

  Most byl pojmenován po českém architektovi a mecenáši Josefu Hlávkovi a jako jeden z mála pražských mostů nebyl nikdy přejmenován.

  Hlávkův most

  Je určen pro automobilovou dopravu, tramvajovou dopravu i pro pěší. Pouze z Hlávkova mostu je přístup na ostrov Štvanici se známým tenisovým areálem.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Letohrádek Hvězda

  Letohrádek Hvězda

  Letohrádek Hvězda je jedna z nejpozoruhodnějších renesančních staveb v Čechách.

  Loreta

  Loreta

  Poutní místo s jednou z nejstarších a nejcennějších zvonkoher v Evropě.

  dům U Tří housliček

  dům U Tří housliček

  Dům U Tří housliček charakterizuje domovní znamení se symbolem tří zkřížených housliček.

  rotunda sv.Longina

  rotunda sv.Longina

  Rotunda sv.Longina je nejmenší a zároveň druhou nejstarší rotundou v Praze.

  kostel sv.Ignáce

  kostel sv.Ignáce

  Kostel sv.Ignáce je spolu s bývalou jezuitskou kolejí třetím největším jezuitským komplexem v Evropě.