Olšanské hřbitovy

Olšanské hřbitovy

Kategorie

Sakrální památky

Oblast

Praha

Nejbližší město

Praha

Popis

Olšanské hřbitovy jsou největším pohřebištěm nejen v samotné Praze, ale i v celé České republice.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Olšanské hřbitovy se nacházejí v Praze na Žižkově a jde o vůbec největší pohřebiště nejen v samotné Praze, ale i v celé České republice.

  Olšanské hřbitovy

  Původně na jeho místě stála osada Olšany. Později část pozemku vlastnila církev, která tu měla vinice. Za vypuknutí morové epidemie v roce 1679, odkoupilo pozemky Staré Město pražské a začalo zde pohřbívat své zemřelé morem.

  Olšanské hřbitovy

  V roce 1682 byla u hřbitova postavena kaple sv.Rocha. Svatý Roch byl totiž francouzský katolický světec uctívaný jako patron moru, u kterého se lidé modlili za uzdravení při morových epidemiích.

  kostel sv.Rocha

  V průběhu dalších morových epidemií kolem roku 1715 přibývali na Olšanech další a další zemřelí.

  Olšanské hřbitovy

  Za vlády císaře Josefa II. v roce 1786, který zakázal pohřbívat mrtvé uvnitř města, se stalo z Olšanského hřbitova ležícího za hradbami města, veřejné pohřebiště pro celý pravý břeh Vltavy.

  Olšanské hřbitovy

  Pro levý břeh vykonával tuto službu Malostranský hřbitov ležící na rozhraní Smíchova a Košíř.

  Olšanské hřbitovy

  Nynější Olšanské hřbitovy zaujímají rozlohu necelých 51 ha a odhaduje se, že na nich mohlo být pohřbeno až 2 miliony zemřelých.

  Olšanské hřbitovy

  Hřbitov je rozdělen ulicí Jana Želivského na dvě části a poté ještě římskými čísly, které byly postupně v letech 1835-1910 přiřazovány k novým neustále přibývajícím parcelám. Díky tomu se dá snáze orientovat na tomto obrovském hřbitovním pozemku.

  Olšanské hřbitovy

  Rozdělení je tu ještě z hlediska zaměření například na Nový židovský hřbitov, pravoslavný hřbitov nebo vojenské pohřebiště atd.

  Olšanské hřbitovy

  Nejstarší část hřbitova je označena římskými čísly I. a II., což byl nejstarší morový hřbitov zrušený v roce 1860 a 1866. Z prvního zbyla už jen zeď.

  Olšanské hřbitovy

  U druhého, nacházejícího se u kaple sv.Rocha, lze vidět mnoho cenných figurálně zdobených náhrobků z 18. a 19. století od Františka Platzera, Václava Prachnera nebo od Josefa Maxe.

  Olšanské hřbitovy

  Na tom, že tu stále ještě stojí, má podíl i Klub Za starou Prahu, který se tu o to stará společně se správou hřbitova.

  Olšanské hřbitovy

  Tak jako na Vyšehradském hřbitově odpočívá řada významných českých osobností (více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/174), Olšany v tomto nezůstávají nijak pozadu.

  Olšanské hřbitovy

  A tak tu lze narazit na hroby s takovými jmény jako K. J. Erben, František Ženíšek, Miroslav Tyrš, Josef Jungmann, K. H. Borovský, Josef Lada, Jan Werich a Jiří Voskovec.

  Olšanské hřbitovy

  Z těch mladších student Jan Palach, Vladimír Menšík, Ladislav Smoljak, nebo hokejista a trenér Ivan Hlinka.

  Olšanské hřbitovy

  Velká část hřbitova, ležící v druhé části Olšanského hřbitova za ulicí Jana Želivského, náleží i vojenským příslušníkům.

  Olšanské hřbitovy

  Ze zrušeného karlínského vojenského a karlínského evangelického hřbitova bylo na Olšany převezeno několik historicky cenných náhrobků, včetně sarkofágu Pavla Josefa Šafaříka. Jsou tu čestná pohřebiště z 1.světové války s hroby popravených ruských a italských legionářů, s čestným hrobem příslušníků 102.benešovského pěšího pluku nebo hroby šachtových vojáků.

  Olšanské hřbitovy

  Mezi vojenskými hroby z 2.světové války lze zmínit britské válečné hroby Commonwealthu.

  Olšanské hřbitovy

  Jsou tu také čestná pohřebiště českých a slovenských rudoarmějců, krasnoarmějců, bulharských hrdinů a dalších.

  Olšanské hřbitovy

  Hroby a pomník padlých československých západních letců, pohřebiště pražských barikádníků, obětí Pražského povstání…

  Olšanské hřbitovy

  Nachází se zde i kostel Zesnutí sv. Bohorodice. Je unikátní památkou ruské architektury a malířství. Vnější i vnitřní výzdobu navrhl světové proslulý ruský malíř a grafik Ivan Jakovlevič Bilibin a jeho syn malíř Alexandr Ivanovič Bilibin.

  Olšanské hřbitovy

  Na sousedním Novém židovském hřbitově odpočívá Franz Kafka, Oto Pavel, Jiří Orten a tak bychom mohli pokračovat dále.

  Nový židovský hřbitov

  Olšanské hřbitovy jsou obrovské a těžko odhadnout, za jakou dobu by se daly projít. Trochu usnadnit to může naučná stezka vedoucí především v nejstarší části hřbitova.

  Olšanské hřbitovy

  Zasloužil se o ní římskokatolický farář Miloš Szabo z kostela sv.Prokopa. Začíná u spodní brány od Olšanského náměstí kousek nad kaplí sv.Rocha.  

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích

  kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích

  Kostel funkcionalistického vzhledu se štíhlou vysokou věží zakončenou křížem.

  Národní divadlo

  Národní divadlo

  Národní divadlo patří mezi nejznámější a z historického hlediska i jednu z nejvýznamnějších staveb v České republice.

  porodnice U Apolináře

  porodnice U Apolináře

  Porodnice U Apolináře je pokládána za jednu z nejzdařilejších novogotických staveb u nás.

  Olšanské hřbitovy

  Olšanské hřbitovy

  Olšanské hřbitovy jsou největším pohřebištěm nejen v samotné Praze, ale i v celé České republice.

  Kohlova kašna, Pražský hrad

  Kohlova kašna, Pražský hrad

  Kohlova kašna z roku 1686 se nachází uprostřed II. nádvoří Pražského hradu.