Kouřim

Kouřim

Kategorie

Města a obce

Oblast

Křivoklátsko a Střední Čechy

Nejbližší město

Kouřim

Popis

Město Kouřim je známé nejenom Lechovým kamenem…

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Středočeské město Kouřim leží necelých 20km od Kolína.

  město Kouřim

  Území Kouřimi bylo osídleno lidmi již 3000let př.n.l. Od 6.století postupně přicházeli do těchto míst Slované a vybudovali tu rozsáhlé opevněné hradiště Stará Kouřim. Na jedné z informačních tabulí naučné stezky Stará Kouřim je znázorněno, jak zdejší hradiště vypadalo i s detailní kresbou konstrukce halové stavby.

  hradiště s konstrukcí halové stavby

  Dnes na místě hradiště stojí pouze kaplička sv. Víta, odkud jsou pěkné výhledy do okolní krajiny.

  kaplička sv.Víta

  Asi o 200 metrů níže se nachází Libušino jezírko sloužící dříve jako zdroj pitné vody. Kdysi bylo napájeno vodou z puklinového pramene a deštěm, nyní je bohužel úplně vyschlé.

  Libušino jezírko

  Nejzajímavějším místem Staré Kouřimi je Lechův kámen. Podle jedné z legend dával od něj kníže Lech kouřem znamení svému bratrovi na horu Říp. Podle toho dostalo město jméno Kouřim.

  Lechův kámen

   V roce 1260 založil město nejspíše Václav I. Kdysi patřilo k nejvýznamnějším královským městům v Čechách. Doplatilo však na husitské války a poté třicetiletou válku, kdy bylo zcela vydrancováno a zničeno švédskými vojsky.

  město Kouřim

  Historické jádro dnešní Kouřimi je městskou památkovou zónou. Náměstí, pod kterým je labyrint podzemních chodeb, má dlažbu ještě z poloviny 19.století, což platí i o postranních uličkách. Zdejší domy se na rozdíl od ostatních středověkých měst trochu liší. Postrádají totiž typické bohaté štíty a podloubí. To vše bylo odstraněno z bezpečnostních důvodů po požáru v roce 1811.

  město Kouřim

  Hlavní dominantou náměstí je bezpochyby . Byl stavěn současně se založením města a prolíná se v něm neobvykle gotický sloh s románským. I když chrám zachvátil několikrát požár, zachoval se dodnes téměř v původní podobě.

  chrám sv. Štěpána

  Další významnou stavbou je sousedící goticko renesanční zvonice. Postavil ji v roce 1525 italský stavitel Filippe. Na počátku 20.století prodělala novogotickou přestavbu. Známá je ale především svými zvony, které jsou zavěšeny netypicky obráceně, srdcem nahoru.

  goticko renesanční zvonice

  V budově bývalé staré radnice je muzeum s expozicí pozůstatků z pravěkého i slovanského osídlení. K vidění je model středověké Kouřimi, Kronika česká od Václava Hájka z Libočan z roku 1541 a další zajímavosti z minulosti.

  muzeum v Kouřimi

  Současně se stavbou města se budovalo i městské opevnění s baštami, které bylo zvláště po válkách dosti zničeno a poté se už moc neobnovovalo.

  městské opevnění s baštami

  Do města byl přístup čtyřmi branami. Kolínskou, Olešeckou, Malotickou a Pražskou. Dodnes se dochovala pouze posledních z nich, brána Pražská. Dvoupatrová věž je považována za nejlépe zachovanou gotickou městskou bránu v Evropě.

  brána Pražská

  Místa, kde stály ostatní tři brány, jsou dnes označena pamětními deskami.

  Místa, kde stály ostatní tři brány, jsou dnes označena pamětními deskami

  Na náměstí ještě zaujme moderní ztvárnění pomníčku, upozorňující na astronomický střed Evropy. Ten je asi 1,5km za Kouřimí ve směru na Kolín, kde by se měl nacházet průsečík 50.rovnoběžky  a  15.poledníku, což je právě střed Evropy. Bohužel to zřejmě není pro město tak atraktivní záležitost a střed Evropy je označen pouze žlutou tyčí.

  moderní ztvárnění pomníčku, upozorňující na astronomický střed Evropy

  A na samostatný tip na výlet by vydal kouřimský skanzen, který jako jediný u nás shromažďuje památky lidového stavitelství z celých Čech. Takže si na své přijdou milovníci hrázděných chalup, stodol, zvoniček, křížů nebo rumpálových studen.

  skanzen v Kouřimi

  Jak je vidět, kdo přijede do Kouřimi, určitě se tady nudit nebude.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Aldašín

  Aldašín

  Bývalé poutní místo s kostelem sv.Jiří a hřbitovem uprostřed klidné lesní samoty.

  vyhlídka Máj

  vyhlídka Máj

  Neuvěřitelně nádherné výhledy do hlubokého kaňonu na meandry protékající Vltavy.

  Rodinný park Amerika v Radonicích

  Rodinný park Amerika v Radonicích

  Rodinný park Amerika s rybníčkem a s písčitou pláží ke koupání...

  NS Zlatý kůň

  NS Zlatý kůň

  Naučná stezka Zlatý kůň se nachází v CHKO Český kras v bezprostřední blízkosti Koněpruských jeskyň

  Křížová cesta Kuníček – Kuní

  Křížová cesta Kuníček – Kuní

  Křížová cesta Kuníček – Kuní je jednou z nejmladších a nejnápaditějších křížových cest u nás.