zámek Bechyně

zámek Bechyně

Kategorie

Hrady, zámky zříceniny

Oblast

Jižní Čechy

Nejbližší město

Bechyně

Popis

Renesanční zámek nacházející se na vysokém skalnatém ostrohu vytváří hlavní dominantu města Bechyně.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Renesanční zámek nacházející se na vysokém skalnatém ostrohu vytváří hlavní dominantu města Bechyně.

  zámek Bechyně

  Již v 10.století stálo na tomto nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutné a řeky Lužnice, opevněné hradiště. V roce 1268 vybudoval na jeho místě Přemysl Otakar II. gotický hrad. Za Jana Lucemburského bylo v jeho předhradí založeno město, které chránily hradby. Během husitských válek však město i s hradem několikrát husité dobyli.

  zámek Bechyně

  V období  15. a 16. století měli hrad ve vlastnictví Šternberkové, kteří z něho vytvořili mohutné pozdně gotické sídlo.

  zámek Bechyně

  V roce 1569 koupil hrad známý bohém Petr Vok z Rožmberka, který si rád žil nad poměry a za něhož proběhly další výrazné přestavby. Pozval si italského stavitele Baldassara Maggi z Arogna s kterým provedl rozsáhlou renesanční přestavbu. Vedle hradu nechal postavit renesanční zámek, který je dodnes prakticky nezměněný. Vnější plášť zámku byl vyzdoben sgrafitem, v interiérech vévodila štuková výzdoba a zajímavé nástěnné malby.  V prvním patře byl zřízen rožmberský sál, tkz.svatební síň Petra Voka. Celý zámek byl pod ochranou trojího opevnění.

  zámek Bechyně

  Náročná investice a vysoký životní styl natolik zadlužil Petra Voka, že byl nucen zámek v roce 1596 prodat a ten opět přešel zpět do rukou Šternberků. Ti ho v roce 1761 přepustili příbuzensky spjatému rodu Paarů. Za jejich vlastnictví bylo odstraněno celé jižní křídlo zámku, zbourána část opevnění a bývalé předhradí přeměnili v empírový park.    

  zámek Bechyně

  Z náměstí v Bechyni vede k zámku ulice s příznačným názvem Zámek. Při vstupu do areálu zámku, nás obklopí dokonalá a pestrobarevná fasáda budov. Což trošku překvapí s porovnáním při pohledu z vnějšku zámku.

  zámek Bechyně

  Projde se kolem Lesního domu a zámecké jízdárny a otevře se velká plocha s anglickým parkem a stříkající fontánkou.

  zámek Bechyně

  Po pravé straně jsou voliéry s papoušky, které jsou pro návštěvníky příjemným zpestřením. Na svazích za zámkem se pase ještě stádo kamerunských koz a kamerunských ovcí.  

  zámek Bechyně

  Po levé straně je bývalá sýpka, dnes pětipodlažní muzeum Vladimíra Preclíka. Jeho sochy, obrazy a grafiky jsou vystaveny ve čtyřech podlažích, páté je určeno pro výstavu hostů.

  zámek Bechyně

  Travnatá plocha před vstupem do zámku je využívaná i pro svatební obřady. Právě díky jedné svatbě jsme se v dubnu do areálu zámku dostali.  Zámek je totiž v soukromých rukou a vstup pro veřejnost je v průběhu roku oproti jiným zámkům dosti omezen.

  zámek Bechyně

  Příjemná je i procházka kolem rozsáhlého areálu zámku, při které lze vidět i níže položenou baštu zvanou Kohoutek či Katovna.

  zámek Bechyně

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  most Bechyňská duha

  most Bechyňská duha

  Bechyňská duha je unikátní železobetonový most klenoucí se nad hlubokým údolím řeky Lužnice.

  Český Krumlov - zámecká zahrada – 1. část

  Český Krumlov - zámecká zahrada – 1. část

  Rozlehlá zámecká zahrada v Českém Krumlově se nachází jihozápadně od zámku. Návštěvníci do ní vstupují většinou v souvislosti s prohlídkou zámku. Zahrada je veřejnosti přístupná a je dostupná i z jiných směrů.

  Horažďovice – Červená brána

  Horažďovice – Červená brána

  Červená brána v Horažďovicích stojí na ulici Monsignora Fořta, ústící do Mírového náměstí, naproti křižovatce ulic Strakonická a Plzeňská.

  Lavička Václava Havla v Českých Budějovicích

  Lavička Václava Havla v Českých Budějovicích

  České Budějovice jsou jedním z míst, kde lze navštívit Lavičku Václava Havla. Zdejší lavička je instalována v areálu Jihočeské university, uprostřed parku.

  Židova strouha

  Židova strouha

  Židova strouha je romantické kaňonovité údolí s protékajícím potokem obklopeným mohutnými skalami.