Zřícenina tvrze Pomezná

Zřícenina tvrze Pomezná

Kategorie

Hrady, zámky zříceniny

Oblast

Západní Čechy a Český les

Nejbližší město

Cheb

Nadmořská výška

450 m n. m.

Popis

Pozůstatky gotické tvrze zbudované v druhé polovině 15. století se nacházejí na Chebsku na západním okraji Karlovarského kraje, poblíž státní hranice s Německem, konkrétně se Spolkovou zemí Bavorsko, nedaleko břehu přehradní nádrže Skalka.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Vesnice Pomezná stávala asi 9 kilometrů severozápadně od Chebu, v těsné blízkosti Ohře. Její původní jméno dobře vyjadřovalo polohu vsi, neboť "Markhausen" znamenalo "domy stojící na hranicích dvou zemí". Pomezná byla založena zřejmě již ve 12. století.

  Zřícenina tvrze Pomezná 

  Pomezná v průběhu své existence zaznamenala mnoho svých majitelů. Prakticky celou ves i s pozemky však postupně skupovalo samotné město Cheb, které do roku 1629 získalo její podstatnou část. V držení vsi pak zůstalo až do 19. století.

  Zřícenina tvrze Pomezná 

  Vzhledem ke své poloze prakticky přímo na státní hranici se Spolkovou republikou Německo se Pomezná po roce 1950 ocitla v nově zřízeném hraničním pásmu. To znamenalo zánik vesnice. Postupně byly zbořeny všechny stavby, jako poslední zmizel starý mlýn u Ohře. Zůstala stát pouze věž bývalé tvrze, němý svědek historie vsi.

  Zřícenina tvrze Pomezná 

  Nyní k tomu, co z tvrze zbylo. Věž byla jistě součástí panského sídla, jehož rozsah však neznáme. Nevíme tedy, zdali se skládalo pouze z této nebo zdali u ní byla ještě jiná obytná stavba. Rovněž není jasný způsob jejího opevnění. Jisté je, že nejpozději v 17. století ztratila rezidenční funkci a byla zapojena jako užitková stavba do selské usedlosti, jejíž součástí byla až do našeho století. Kolem roku 1908 hrozil pozůstatku tvrze zánik. Tehdejší majitel čp. 1 s věží, Mikuláš Diener, hodlal snést její patro a přízemí použít při výstavbě nové stáje. Důvodem byl především špatný stav krovu a horní části věže. Vlastivědný pracovník A. John tehdy vyhlásil sbírku na její opravu, která nakonec pro tvrz znamenala záchranu.

  Zřícenina tvrze Pomezná 

  Věž byla podsklepená; vstup do podzemí vedl zalomeným schodištěm v jihozápadním rohu přízemí. Tudy se sestupovalo do sklepní prostory rozměrů asi 3 x 10,5 metru, valeně sklenuté. Nad ní bylo plochostropé přízemí, do něhož se přicházelo dveřmi s klenutým nadpražím. O tom, že vstup je původní, svědčí otvor pro závoru, dodnes dobře dochovaný. Přízemí osvětlovalo jen jedno střílnovité okénko vlevo od vstupu. Nad přízemím byla minimálně dvě další plochostropá patra, otevřená obdobnými střílnovitými okénky, směřujícími jižním směrem.

  Zřícenina tvrze Pomezná 

  Zbytky věže Pomezná jsou v současné době soukromým vlastnictvím. Majitel postupně opravuje věž (v posledních letech získala střechu) a další nemovitosti, které k tvrzi historicky náležely. Tvrz je nepřístupná, lze si ji však přiblížit z přilehlé cesty prostřednictvím objektivu fotoaparátu. Od roku 1963 je objekt zapsán jako kulturní památka České republiky.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Mariánské Lázně – Rudolfův pramen

  Mariánské Lázně – Rudolfův pramen

  Rudolfův pramen v Mariánských Lázních lze nalézt v jižní části Úšovického parku cca 350 metrů jižně od kolonády Ferdinandova pramene. Jeho voda se užívá k pitným procedurám, ale i ke koupelím.

  Karlovy Vary – kaple sv. Ondřeje

  Karlovy Vary – kaple sv. Ondřeje

  Nad lázeňský centrem Karlových Varů v Ondřejské ulici v blízkosti ulice Na Vyhlídce stojí kaple sv. Ondřeje, jež v minulosti bývala hřbitovním kostelem. Pod ní se rozkládá Mozartův park na místě bývalého hřbitova.

  Smírčí kříže, Milhostov

  Smírčí kříže, Milhostov

  V obci Milhostov se nachází na dvou různých místech hned 5 smírčích křížů...

  Kříž Antonie Pascalina

  Kříž Antonie Pascalina

  Mramorový kříž umístěný na skále na památku princezny Antonie Pascalina s nachází v rozlehlém parku u zámku Kynžvart na vyvýšenině nedaleko monumentu císaře Františka,

  Zelená hora – zámecký kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Zelená hora – zámecký kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází na Zelené hoře nad Nepomukem v areálu zámku Zelená hora.