Zámek Krásný Dvůr

Zámek Krásný Dvůr

Kategorie

Hrady, zámky zříceniny

Oblast

České středohoří a Lounsko

Nejbližší město

Podbořany

Nadmořská výška

300 m n. m.

Popis

Zámek Krásný Dvůr stojí cca 5 km od Podbořan v okrese Louny v Ústeckém kraji.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Barokní zámek Krásný Dvůr nechal postavit na místě gotické tvrze František Josef Černín z Chudenic v letech 1720 až 1724. Na zámek navazuje unikátní krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu parku v Čechách. O parku zase někdy příště.

  Zámek Krásný Dvůr 

  Jelikož jsem nebyl účastníkem prohlídky zámeckých interiérů, nemohu je popsat. Vnější podoba zámku je zřejmá z fotografií v albu. Zámek však má zajímavou historii, kterou se pokusím popsat.

  Zámek Krásný Dvůr 

  Nejstarší písemná zmínka o Krásném Dvoře pochází již z roku 1295, kdy je připomínán Vilém z Krásného Dvora. V první čtvrtině 16. století se stal majitelem Krásného Dvora Václav Pětipeský z Krásného Dvora, který započal v místech dnešního zámku budovat tzv. Horní tvrz, kterou však nedostavěl. Jako jeden z hlavních viníků stavovského odboje proti Ferdinandu I. byl v roce 1547 popraven. Stavbu v podobě renesanční vily dokončil až její nový majitel Jan ml. Mašťovský z Kolovrat. Tato vila ze 16. století a její vnitřní rozdělení tvoří základní konstrukci dnešní hlavní zámecké budovy.

  Zámek Krásný Dvůr 

  Roku 1649 se koupí dostává Krásný Dvůr do majetku rodu Černínů, v jejichž držení zůstal až do roku 1945. Roku 1719, kdy se František Josef Černín rozhodl přebudovat vilu na zámek odpovídající soudobým nárokům na bydlení, sloužila vila jako sýpka a skladiště hospodářských potřeb. Projekt vypracoval pražský architekt František Maxmilián Kaňka, osobní stavitel Františka Josefa Černína. Hlavní práce na přestavbě zámku probíhaly v letech 1720 až 1724. Stavba byla zakomponována do okolní krajiny a stala se jejím středem, zbytky ze tří alejí, vějířovitě se rozbíhajících od vstupu do zámeckého čestného dvora, jsou patrné dodnes.

  Zámek Krásný Dvůr

  Rod Černínů z Chudenic příležitostně obýval zámek Krásný Dvůr až do II. světové války. Za okupace využívaly zámek nacistické úřady a chvíli sloužil také jako jedno z rekreačních sídel říšského ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. V květnu 1945 byl tehdejší německý válečný lazaret na zámku vystřídán štábem sovětských vojsk. Posléze byl objekt přidělen Ministerstvu zemědělství, které jej předalo dále do správy Národní kulturní komisi. V letech 1947 až 1951 byl na zámek svážen mobiliář z řady objektů, které neměly to štěstí a nebyly určeny ke kulturnímu využití. Jednalo se např. o zámky Červený Hrádek, Doupov, Chyše, Petrohrad, Nečtiny, Stekník, Valeč, ale i klášter v Oseku. Svozy zaplňovaly značnou část místností. Jižní část nádvoří, západní křídlo hlavní zámecké budovy a jízdárnu využíval Státní statek Krásný Dvůr.

  Zámek Krásný Dvůr 

  Již v padesátých letech 20. století byl zámek částečně zpřístupněn veřejnosti. Veřejnosti je zpřístupněn i v současnosti, stále však zde probíhají rekonstrukční práce. V roce 2001 byly zámek i zámecký park prohlášeny Národní kulturní památkou.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Blšanský chlum

  Blšanský chlum

  Blšanský chlum je bývalým lomem s odkrytou sloupcovou odlučností čediče.

  Pohradická hora (Aloisova výšina)

  Pohradická hora (Aloisova výšina)

  Pohradická hora s pozůstatky jedné z nejstarších rozhleden v Českém středohoří.

  Lipská hora

  Lipská hora

  Skalnatý znělcový masív s úžasnými teráskami na jeho vrcholu.

  Židovský hřbitov u Hřivčic

  Židovský hřbitov u Hřivčic

  Hřbitov s barokními i klasicistními náhrobky s tradičními symboly hvězd, rukou, liliových květů…

  Radobýl – přírodní památka

  Radobýl – přírodní památka

  Radobýl je jeden z výrazných vrchů Českého Středohoří. Nachází se severně nad obcí Žalhostice a cca 3 km západně od Litoměřic. Jeho západní svah je od roku 1966 vyhlášen přírodní kulturní památkou.