Bývalá tvrz v Těšovicích

Bývalá tvrz v Těšovicích

Kategorie

Technické památky

Oblast

Krušné hory a Podkrušnohoří

Nejbližší město

Sokolov

Nadmořská výška

410 m n. m.

Popis

Těšovice jsou obec v bezprostředním sousedství Sokolova v karlovarském kraji. Místní zajímavostí je objekt bývalé tvrze, vzhledem nyní připomínající venkovskou usedlost.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Nejprve pár vět z historie obce. Těšovice vznikly podle některých pramenů ve 12. či 13. stol. Těšovická tvrz je poprvé zmiňována roku 1394 a v souvislosti s ní Beran z Těšovic, který ji pravděpodobně založil. V roce 1454 jsou Těšovice uváděny v seznamu leuchtenberských lén patřících kdysi Albrechtu Nothaftovi a potom Leuchtenberkům a Šlikům. Ještě však v roce 1533 je v Těšovicích zmiňován svobodný dvůr, jehož držitelé měli povinnost poskytovat za války vojenskou přípřež.  Nepochybně se jednalo o držitele těšovické tvrze, kteří o tuto výsadu přišli ještě před rokem 1620. Tvrz tak byla zproštěna manské povinnosti, stala se součástí falknovského (sokolovského) panství, jehož součástí zůstala až do 20. stol. a ztratila na významu.

  Nyní k samotné vrzi. Na přelomu 18. a 19. stol byla přestavěna na hostinec. V roce 1841 byl vlastníkem budovy Wenzl Hopf, později tvrz obýval Anton Kolb a rodina Brandlova, která byla po roce 1945 odsunuta do Německa a objekt bývalé tvrze získala rodina Vobořilova. Pozdějším majitelem byl Josef Šimůnek, který objekt prodal rodině Makovičkových, která ji v současné době vlastní.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  Objekt stojí přibližně uprostřed obce na menším pahorku kolem vede průběžná místní komunikace. Původní tvrz je dnes již spíše ukázkou lidové hrázděné architektury chebského typu a jedním z mála dochovaných hostinců. Budova dnes slouží k bydlení. Je chráněna jako nemovitá kulturní památka.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  Pozornost zaujme holubník vedle  objektu. Má podobu věže usazené na střeše garáže.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  Těšovice, navazující na severu východní části Sokolova, jsou dostupné odbočkou ze sokolovské ulice K.H. Borovského (mezi dvěma kruhovými objezdy) do ulice Mičurinovy. Budova bývalé tvrze se nachází na pravé straně ulice.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  V Těšovicích je možno spatřit ještě jeden dům s hrázděným patrem, a to cca 50 m severně od bývalé tvrze. Tato budova je však neobydlená.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  Poznámka: V textu byly použity informace získané za sociálních sítí a na informační tabuli umístěné na oplocení objektu.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Interiéry poutního kostela v Chlumu Svaté Maří

  Interiéry poutního kostela v Chlumu Svaté Maří

  Srdcem areálu poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Maří Magdalény v Chlumu Svaté Maří je jednak samotný chrám a také velký sakrální prostor Milostivé kaple.

  Osek - Klášterní náměstí a cisterciácký klášter

  Osek - Klášterní náměstí a cisterciácký klášter

  Cisterciácký klášter v Oseku se nachází přímo v centru města v těsném sousedství Klášterního náměstí., na němž se setkávají silnice od Duchcova, od Litvínova a od Krušných hor.

  Střekovská vyhlídka v Ústí nad Labem

  Střekovská vyhlídka v Ústí nad Labem

  Na krajské město Ústí nad Labem je možno pohlédnout hned z několika míst. Jedním z nich je zděná rozhledna nad městskou čtvrtí Střekov v lokalitě Malé Sedlo.

  Karlovy Vary – Goethova rozhledna

  Karlovy Vary – Goethova rozhledna

  Východně od centra Karlových Varů a severovýchodně od jeho lázeňské čtvrti na návrší Hůrky stojí zajímavý objekt – Goethova rozhledna. V současné době objekt chátrá a je veřejnosti nepřístupný.

  vrcholová kniha Zlatník

  vrcholová kniha Zlatník

  Znělcový vrch s překrásnými výhledy na severočeskou průmyslovou krajinu.