Bývalá tvrz v Těšovicích

Bývalá tvrz v Těšovicích

Kategorie

Technické památky

Oblast

Krušné hory a Podkrušnohoří

Nejbližší město

Sokolov

Nadmořská výška

410 m n. m.

Popis

Těšovice jsou obec v bezprostředním sousedství Sokolova v karlovarském kraji. Místní zajímavostí je objekt bývalé tvrze, vzhledem nyní připomínající venkovskou usedlost.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Nejprve pár vět z historie obce. Těšovice vznikly podle některých pramenů ve 12. či 13. stol. Těšovická tvrz je poprvé zmiňována roku 1394 a v souvislosti s ní Beran z Těšovic, který ji pravděpodobně založil. V roce 1454 jsou Těšovice uváděny v seznamu leuchtenberských lén patřících kdysi Albrechtu Nothaftovi a potom Leuchtenberkům a Šlikům. Ještě však v roce 1533 je v Těšovicích zmiňován svobodný dvůr, jehož držitelé měli povinnost poskytovat za války vojenskou přípřež.  Nepochybně se jednalo o držitele těšovické tvrze, kteří o tuto výsadu přišli ještě před rokem 1620. Tvrz tak byla zproštěna manské povinnosti, stala se součástí falknovského (sokolovského) panství, jehož součástí zůstala až do 20. stol. a ztratila na významu.

  Nyní k samotné vrzi. Na přelomu 18. a 19. stol byla přestavěna na hostinec. V roce 1841 byl vlastníkem budovy Wenzl Hopf, později tvrz obýval Anton Kolb a rodina Brandlova, která byla po roce 1945 odsunuta do Německa a objekt bývalé tvrze získala rodina Vobořilova. Pozdějším majitelem byl Josef Šimůnek, který objekt prodal rodině Makovičkových, která ji v současné době vlastní.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  Objekt stojí přibližně uprostřed obce na menším pahorku kolem vede průběžná místní komunikace. Původní tvrz je dnes již spíše ukázkou lidové hrázděné architektury chebského typu a jedním z mála dochovaných hostinců. Budova dnes slouží k bydlení. Je chráněna jako nemovitá kulturní památka.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  Pozornost zaujme holubník vedle  objektu. Má podobu věže usazené na střeše garáže.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  Těšovice, navazující na severu východní části Sokolova, jsou dostupné odbočkou ze sokolovské ulice K.H. Borovského (mezi dvěma kruhovými objezdy) do ulice Mičurinovy. Budova bývalé tvrze se nachází na pravé straně ulice.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  V Těšovicích je možno spatřit ještě jeden dům s hrázděným patrem, a to cca 50 m severně od bývalé tvrze. Tato budova je však neobydlená.

  Bývalá tvrz v Těšovicích 

  Poznámka: V textu byly použity informace získané za sociálních sítí a na informační tabuli umístěné na oplocení objektu.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Karlovy Vary – Císařské lázně (Lázně I)

  Karlovy Vary – Císařské lázně (Lázně I)

  Budova Císařských lázní (známých také jako Lázně I) se nachází v Karlových Varech na jižním konci lázeňského území naproti světoznámému Grandhotelu Pupp. V současné době není k léčebným účelům využívána.

  Památník obětem důlní katastrofy na dole Nelson III

  Památník obětem důlní katastrofy na dole Nelson III

  Památník se nachází v horní (severní) části města Oseka nad železniční tratí z Mostu na Moldavu, vpravo od silnici vedoucí z Oseka do Litvínova a na Dlouhou Louku, u odbočky na zříceninu hradu Rýzmburk.

  Komáří vížka

  Komáří vížka

  Komáří vížka kopec Krušných hor kde se nachází restaurace, lanovka, ale i překrásný výhled do nížin

  Karlovy Vary – Císařské lázně (Lázně I)

  Karlovy Vary – Císařské lázně (Lázně I)

  Budova Císařských lázní (známých také jako Lázně I) se nachází v Karlových Varech na jižním konci lázeňského území naproti světoznámému Grandhotelu Pupp. V současné době není k léčebným účelům využívána.

  Teplice – Seumeho kaple v Havlíčkových sasdech

  Teplice – Seumeho kaple v Havlíčkových sasdech

  Na okraji Havlíčkových sadů v Teplicích, mezi ulicemi Lipová a Poštovní stojí sakrální objekt, který nenese jméno žádného svatého, nýbrž reálné fyzické osoby, Jde o Seumeho kapli.