Nepomuk – městské centrum

Nepomuk – městské centrum

Kategorie

Města a obce

Oblast

Západní Čechy a Český les

Nejbližší město

Nepomuk

Nadmořská výška

449 m n. m.

Popis

Nepomuk – město v jihovýchodní části Plzeňského kraje, cca 35 km od Plzně a 25 km od Klatov. Městem vede mezinárodní silnice E49 spojující Karlovy Vary a České Budějovice. Město je známé jako rodiště sv. Jana Nepomuckého.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Nejstarší písemná zmínka o Nepomuku souvisí se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144. Již dříve existující osada Nepomuk (původně zvaná Pomuk) se stala trhovou vsí a také centrem správy řemesel a obchodu pro v té době rozlehlou klášterní doménu. Již ve 13. století bylo uděleno Nepomuku hrdelní právo. Na počátku 15. století obdržela původní trhová ves městská práva. Klášter byl  v roce 1420 vypálen husity a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a posléze Šternberků. Díky vrchnosti i samotným panovníkům získalo město rozsáhlé právo várečné i právo konání dvou několikadenních výročních trhů. Největší rozvoj města je spjat s obdobím baroka, kdy byl Nepomuk význačným poutním místem. Roku 1730 určil císař Karel VI. aby Nepomuk, zvaný někdy městem a jindy městečkem, měl již nastálo titul města.

  Nepomuk – městské centrum 

  Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. Stal se generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církvé a králem. V roce 1393 byl po mučení svržen z Karlovy mostu do Vltavy. V roce 1729 jej papež Benedikt XIII oficiálně kanonizoval. Se stovkami svatojánských soch a kostelů se setkáváme nejen u nás, ale i za hranicemi. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů. Sv. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem.

  Nepomuk – městské centrum 

  Zajímavé je historické centrum města. Například kostel sv. Jana Nepomuckého a kostel sv. Jakuba, staré opravené domy v Plzeňské ulici, která spojuje tyto dvě sakrální stavby a také náměstí Augustina Němejce, významného malíře a Nepomuckého rodáka.

  Nepomuk – městské centrum

  Na rozlehlém dlážděném náměstí, jemuž dominuje budova Městského muzea a galerie stojí socha sv. Jana Nepomuckého a kašna. Na severní straně náměstí je k vidění celá řada pískovcových soch vytvořených v rámci sochařského sympozia.

  Nepomuk – městské centrum

  Na severozápadní straně náměstí Augustina Němejce se nachází dům čp. 63, zvaný Janotovský. Majitelem domu byl podhůřský velkostatkář Josef Smrčka a k domu náleželo celovárečné právo. V roce 1911 budovu odkoupilo město a zřídilo v něm radnici. Dnes se zde nachází městský úřad.

  Nepomuk – městské centrum 

  Výraznou dominantou města a jeho okolí je zámek Zelená hora na stejnojmenné vrchu severně od města.  

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Loket – skála s křížem na úbočí Šibeničního vrchu

  Loket – skála s křížem na úbočí Šibeničního vrchu

  Stráně Šibeničního vrchu v Lokti zdobí skalnaté útvary. Jeden z nich, na jeho jihovýchodním úbočí má na svém vrcholu kříž, zářící do dálky svou zlatou barvou.

  Karlovy Vary – Smetanovy sady v jarním odpoledni

  Karlovy Vary – Smetanovy sady v jarním odpoledni

  Smetanovy sady se nacházejí na rozhraní „obchodní“ části a lázeňské zóny v Karlových Varech přímo naproti hlavní poště. Na opačném konci parku stojí Alžbětiny lázně.

  Černá věž Chebského hradu

  Černá věž Chebského hradu

  Černá věž je dominantou Chebského hradu. Je veřejnosti přístupná v rámci vstupného na hrad. Z terasy na vrcholu věže je kruhový výhled nejen na město, ale i jeho blízké i vzdálené okolí, a to i zde umístěným dalekohledem.

  Findlaterův altán

  Findlaterův altán

  Findlaterův altán je nejstarším výletním altánem nacházejícím se na území karlovarských lázeňských lesů.

  Národní přírodní rezervace SOOS

  Národní přírodní rezervace SOOS

  Národní přírodní rezervace SOOS s rozsáhlým rašeliništěm a slatiništěm a s vývěrem nejen minerálních pramenů…