Město Most

Město Most

Kategorie

Města a obce

Oblast

Krušné hory a Podkrušnohoří

Nejbližší město

Nadmořská výška

233 m n. m.

Popis

Město Most – se svými 67 tisíci obyvatel druhé největší město Ústeckého kraje. Rozkládá se cca 10 km od úpatí Krušných hor a je obklopen vrchy západní části Českého středohoří (resp. Lonského středohoří) – Hněvínem, Resslem a Špičákem.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • ěsto patří mezi tradiční sídla na území Podkrušnohoří. Ovšem téměř celé původní historické město, které v 60. letech minulého století muselo ustoupit povrchové těžbě hnědého uhlí. Historické centrum města bylo zbouráno a to včetně mnoha historických, kulturních a sakrálních památek. Zachráněn byl však kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 z původního místa přestěhován po speciální kolejové dráze o téměř jeden kilometr. 

  město Most 

  Nejprve něco z historie. První historické zmínky o osídlení místa, na kterém dnes stojí město Most, pocházejí z 10. století. Tehdy tudy přes zdejší močálovitou krajinu vedla stezka po dřevěných mostech. Odtud také pochází název města. Na této obchodní cestě založil Hněva z rodu Hrabišiců tvrz a přiléhající osadu zvanou Pons Gnevin. Záznamy z roku 1238 ukazují, že v této době již osada byla majetkem Přemyslovců. Za jejich vlády se Most stává městem (městská privilegia mu udělili postupně přemysl Otakar II. Jan Lucemburský a Karel IV.). Město bohatlo nejen díky obchodu, ale také pěstováním vinné révy pěstované na vinicích zakládaných v okolí města již na počátku 13. století. Z doby vlády Přemyslovců se také dochovala nejstarší městská pečeť pocházející z roku 1257.                                                 

  Během třicetileté války bylo město i hrad Hněvín dobyt Švédy. Hrad byl poté rok a půl obléhán císařskými vojsky, ale dobýt zpět se ho nepodařilo. Tato událost vyvolala v místních obyvatelích pocit, že hrad, který svým významem vždy přitahoval k městu pozornost nepřátel, je zdrojem veškerého jejich utrpení. Na jejich žádost proto roku 1651 císař Ferdinand III. povolil hrad zbořit. Město poničené třicetiletou válkou i vlastními obyvateli tak ve druhé polovině 17. století ztratilo svůj hospodářský i politický význam.    

  město Most                                         

  Až o dvě století později začala nová etapa rozvoje města, když byly v jeho okolí objeveny obrovské zásoby hnědého uhlí. Roku 1870 byla do města přivedena železnice, postaven byl cukrovar, porcelánka, ocelárna, pivovar. Počet obyvatel se prudce zvýšil. Roku 1901 byla zprovozněna elektrická pouliční dráha, která spojila město Most s Kopisty, Litvínovem a Janovem. Mezi lety 1911 až 19013 byla postavena kamenná přehrada na Křižatkách nad Litvínovem (viz výlet Janovská přehrada 15.10.2016), která zajistila Mostu dostatek pitné vody.                                                                                                                                          Za 2. světové války bylo město značně poničeno nálety amerických bombardérů při jejich nepřesných útocích na rafinerii v Záluží u Litvínova. Po válce byla většina původních, německy mluvících, obyvatel vysídlena.

  město Most                                                                                                                 

  Po roce 1957 se těžba uhlí zpětinásobila na hodnotu 50 milionů tun uhlí za rok, ještě více stoupla těžba zeminy z 10 milionů na 120 milionů kubických metrů zeminy. Bylo tak rozhodnuto o výstavbě nového moderního bydlení pro dělníky a horníky, jelikož město údajně nedrželo krok s hospodářským vývojem. V této době se ještě nejednalo o zlikvidování starého města, pouze o výstavbu nových sídlišť. Po roce 1958 již započala výstavba centra města na křižovatce třídy Budovatelů a ulice Skupovy. Hlavním materiálem se stal litý beton a panely vyráběné  přímo v mostecké panelárně.                                      město Most                                                

  V roce 1965 začaly demolice starého Mostu a město, které by se dnes mohlo významem historických památek směle měřit s jakoukoli památkovou rezervací v zemi, bylo postupně bořeno po následná více než dvě desetiletí trhavinou. Nejstarší části města byly zničeny již během prvních deseti let demolic. Ve starém městě se do jeho zbourání zachovalo mnoho cenných domů včetně více než dvaceti gotických objektů, přičemž víc jich na tak malém prostoru bylo jedině v Praze. První obyvatelé se do nového Mostu stěhovali od ledna 1965 do Podžatecké ulice. V roce 1975 – od 30. září do 27. října proběhl přesun děkanského kostela Nanebevzetí panny Marie.  Postupně se město  dále rozšiřovalo další bytovou výstavbou a objekty občanské vybavenosti. V současné době je Most 14. největším městem v České republice. 

  město Most 

  Pohledy na město z vrchu Hněvín a fotografie některých míst města a některých objektů obsahuje fotogalerie, v níž jsou jednotlivé fotografie doplněny detailními popisky. Objekty, na které se v této fotogalerii nedostalo, budou zařazeny do pokračování tohoto výletu.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Moldava – kostel Navštívení Panny Marie

  Moldava – kostel Navštívení Panny Marie

  Horská příhraniční obec Moldava se nachází na samém hřebeni Krušných hor při hranicích se Saskem. Mám dvě části. V části obce zvané Dolní Moldava stojí ve svahu nad silnicí kostel Navštívení Panny Marie.

  Litvínov – Osada (2. část)

  Litvínov – Osada (2. část)

  Druhá část Osady navazuje na část první. Jde o výstavbu uceleného souboru sídliště řadových domků od Podkrušnohorské ulice směrem k lesu (k nynějším Loučkám). Opět jde o zajímavý urbanistický počin.

  Karlovy Vary – Císařské lázně (Lázně I)

  Karlovy Vary – Císařské lázně (Lázně I)

  Budova Císařských lázní (známých také jako Lázně I) se nachází v Karlových Varech na jižním konci lázeňského území naproti světoznámému Grandhotelu Pupp. V současné době není k léčebným účelům využívána.

  Krušné hory – rozhledna Jeřabina

  Krušné hory – rozhledna Jeřabina

  Jeřabina je rozhledna na menší stejnojmenné vyvýšenině (německy Haselstein) 788 m n.m. v Krušných horách asi 7 km severně od města Litvínov. Rozhledna se nachází zhruba 200 metrů vpravo od silnice III/2543 Křížatky – Mníšek.

  Smírčí kříže u staré cesty z Lokte do Starého Sedla

  Smírčí kříže u staré cesty z Lokte do Starého Sedla

  Další smírčí kříže jsou k vidění na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Tři kříže stojí v lesíku poblíž lokality U Hájovny při cestě z Lokte do Starého Sedla.