Český Krumlov – otáčivé hlediště přírodního divadla

Český Krumlov – otáčivé hlediště přírodního divadla

Kategorie

Technické památky

Oblast

Jižní Čechy

Nejbližší město

Český Krumlov

Nadmořská výška

545 m n. m.

Popis

Otáčivé hlediště přírodního divadla v Českém Krumlově se nachází prakticky uprostřed Zámecké zahrady, a to přímo v její ose. Je přístupné ve směru od zámku. Jeho správcem je Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Otáčivé hlediště v České Krumlově se nachází v Horní zahradě v sousedství letohrádku Bellarie. Předchůdcem tohoto hlediště bylo první provizorní hlediště postavené v roce 1958.

  Český Krumlov – otáčivé hlediště přírodního divadla

  Jeho tehdejší kapacita byla 60 míst. Autorem projektu této experimentální scény byl Joan Brems, který po roce 1945 působil jako přední výtvarník v divadle v Českých Budějovicích.
  Hned v roce následujícím bylo postaveno otáčivé hlediště pro 400 diváků, v dalším roce narostl počet sedadel dokonce na 525. Původní točna byla poháněna lidskou silou, obsluhovalo ji cca 40 osob. Od roku 1960 je již točna poháněna elektromotorem. Po dílčích úpravách v letech 1962-1963 byl navýšen počet sedadel na 600 v roce 1966 byla zvýšena kapacita hlediště na 700 míst. Provoz divadla s otáčivým hlediště byl ukončen v polovině 80. let min. století vzhledem k havarijnímu stavu konstrukce hlediště a nemožnosti její opravy. Otáčivé hlediště proto bylo zdemolováno.

  Český Krumlov – otáčivé hlediště přírodního divadla

  V letech 1989 - 1993 proběhla rozsáhlá generální rekonstrukce celého zařízení, která dala otáčivému hlediště dnešní podobu. Nová točna o hmotností 650 tun s oboustranně plynulým pohybem zajišťovaným čtyřmi elektromotory má kapacitu 644 diváků.

  Otáčivé hlediště v Zámecké zahradě v Českém Krumlově je velkou atrakcí nejen pro turisty, ale zejména pro návštěvníky divadelních představení. Je vítanou scénou Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Na divadelní produkci před otáčivým hledištěm se podílejí všechny jeho čtyři umělecké soubory – činohra, opera, balet a loutkohra.  Každoročně se zde od června do září odehraje průměrně osmdesát představení navštívených cca 55 000 diváky z tuzemska i ze zahraničí.   

  Český Krumlov – otáčivé hlediště přírodního divadla

  Velký problém s otáčivým hledištěm však nastal v roce 1989, kdy byl Státní hrad a zámek Český Krumlov, jehož součástí je i Zámecká zahrada, prohlášen Národní kulturní památkou. Již podle tehdejšího  Usnesení vlády  nesmí vést žádný způsob využití Národní kulturní památky k jejímu poškození, úpravami a změnami prostředí památky, nesmí být narušeny historické, významové a estetické vztahy. V roce 1991 vstoupila v platnost Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V témže roce vláda České republiky souhlasila s návrhem zapsat Městskou památkovou rezervaci Český Krumlov (jejíž součástí je i Národní kulturní památka Státní hrad a zámek Český Krumlov) do Seznamu světového dědictví UNESCO. Navrhovaná dokumentace ovšem neobsahovala zmínku o otáčivém hledišti.                

  V prosinci 1992 schválil Mezivládní výbor pro světové dědictví v Santa Fe (USA) zápis Historického jádra Českého Krumlova na Seznam světového dědictví.

  Český Krumlov – otáčivé hlediště přírodního divadla

  Od té doby je otáčivé hlediště považováno za dočasnou stavbu (původně pouze na pět let). Její odstranění je však stále oddalováno. Je však jen otázkou času, kdy bude muset být odstraněno, a to buď zcela, nebo přesunuto mimo osu Zámecké zahrady.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Lannova třída v Českých Budějovicích

  Lannova třída v Českých Budějovicích

  Lannova třída je ulice spojující Nádražní třídu na Vídeňském předměstí a ulici Na Sadech v historickém centru města. V současné době je pěší zónou, centrem obchodu a služeb, ale i odpočinku.

  Stádlecký řetězový most

  Stádlecký řetězový most

  Poslední dochovaný empírový řetězový most v České republice.

  Cetviny – kostel Narození Panny Marie

  Cetviny – kostel Narození Panny Marie

  Gotický kostel Narození Panny Marie stojí v Novohradských horách na území dřívějšího městyse Cetviny, poblíž hranice s Rakouskem.. Na tomto místě stál již v roce 1347.

  Tvrz Žumberk

  Tvrz Žumberk

  Tvrz Žumberk se nachází v jihočeském kraji cca 7 km od Trhových Svin a cca 7 km od Nových hradů, Dříve opevněná vesnice je v současnosti zčásti bydliště místních obyvatel a rovněž cílem výprav návštěvníků.

  Soběnovská přehrada

  Soběnovská přehrada

  Soběnovská přehrada (někdy také uváděná jako „Černá“) je nejstarší funkční vodní přehradou v jižních Čechách. Stojí na toku říčky Černé u Soběnova, cca 8 km východně od jihočeského města Kaplice, a to od roku 1925.