rotunda sv.Kříže

rotunda sv.Kříže

Kategorie

Sakrální památky

Oblast

Praha

Nejbližší město

Praha

Popis

Románská rotunda sv.Kříže je jednou ze tří rotund, které se v Praze do dnešní doby dochovaly.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Románská rotunda sv.Kříže je jednou ze tří rotund, které se v Praze do dnešní doby dochovaly. Stojí uschovaná hezky v koutku na Starém Městě na rohu ulic Karolíny Světlé a Konviktské.

  rotunda sv.Kříže

  Datum vzniku rotundy není přesně znám, ale pravděpodobně spadá do konce 11.století. I proto nelze říci, zda je nejstarší rotundou v Praze, jak se o ni někde píše. Byla postavena na důležité cestě spojující Vyšehrad a Hradčany. Název rotundy vychází z jejího umístění do středu unikátního urbanistického kříže Staré Prahy. Základní osu kříže tvoří spojnice poloh chrámu sv.Víta s rotundou sv.Longina na Novém Městě. Kolmicí na tuto osu je spojnice poloh kostel sv.Klimenta na Starém Městě s kostelem sv.Filipa a Jakuba na Arbesově náměstí. Rotunda sv.Kříže leží v průsečíku těchto os a proto dostala příznačný název sv. Kříže.

  rotunda sv.Kříže

  První písemná zmínka o rotundě sv.Kříže je z roku 1365. Tvoří ji okrouhlá loď s půlkruhovou apsidou zdobenou obloučkovým vlysem. Pro zlepšení akustiky vnitřního prostoru rotundy byly ještě do zdi zazděny keramické nádoby hrdlem natočené dovnitř.

  rotunda sv.Kříže

  Za vlády císaře Josefa II. byla rotunda zrušena pro bohoslužebné účely, stejně jako mnoho dalších církevních staveb v tomto období. Začala tak plnit funkci skladiště. Nikdo se ní moc nestaral a postupem času začala chátrat. Navíc v jednu chvíli překážela při výstavbě vedlejšího domu. Začalo se uvažovat i o jejím zbourání. Díky včasnému zásahu spolku Umělecké besedy v čele s J.Mánesem a F.B.Mikovcem se jí podařilo zachránit.

  rotunda sv.Kříže

  V letech 1864-1865 byla provedena architektem V.I.Ullmanem rekonstrukce rotundy. O vnitřní malbu se postaral malíř B.Wachsmann, který ještě navrhl nový oltářík. Novorománské ozdobné zábradlí nacházející se kolem rotundy vyrobily křivoklátské železárny v Nové Huti, podle návrhu J.Mánesa.

  rotunda sv.Kříže

  Dnes slouží rotunda sv.Kříže jako farní kostel Starokatolické církve. 

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  kostel sv. Václava na Smíchově

  kostel sv. Václava na Smíchově

  Renesanční kostel sv.Václava patří k našim nejvýznamnějším církevním stavbám druhé poloviny 19.století.

  Geologický park Přírodovědecké fakulty UK

  Geologický park Přírodovědecké fakulty UK

  Geologický park představuje ukázku 32 unikátních druhů hornin...

  Kobyliská střelnice

  Kobyliská střelnice

  Kobyliská střelnice je volně přístupný památník protifašistického odboje, nacházející se na severu Prahy ve čtvrti Kobylisy.

  Smíchovská synagoga

  Smíchovská synagoga

  Smíchovská synagoga je po Jeruzalémské a Španělské synagoze třetí nejmladší v Praze.

  Písecká brána

  Písecká brána

  Písecká brána je jednou z mála dochovaných bran pražského barokního opevnění.