Horní Slavkov – Městská památková zóna

Horní Slavkov – Městská památková zóna

Kategorie

Města a obce

Oblast

Západní Čechy a Český les

Nejbližší město

Horní Slavkov

Nadmořská výška

558 m n. m.

Popis

Město Horní Slavkov se nachází na okraji Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. Žije v něm 5500 obyvatel.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Horní Slavkov nikoliv proto, aby byl odlišen od jakéhosi Dolního, nýbrž proto, že je historicky městem horním, tedy hornickým.

  Horní Slavkov – Městská památková zóna 

  Město bylo založeno kolem roku 1355 a bylo nazváno po jeho zakladateli Slávkovi z Rýzmburka. Těžil se zde cín, měď, stříbro a druhotně také jiné kovy.  Město zaznamenalo rozvoj a nabylo na významu zásluhou Sebastiana Pluha z Rabštejna a jeho potomků, kteří podporovali rozvoj hornictví. Horní Slavkov se stal největším producentem cínu na světě, díky čemuž město po roce 1533 bohatlo, přibývali zde měšťané i horníci a město se tak řadilo mezi pět největších měst v českém království. V té době spolu s rozvojem hornictví vznikala i další technická díla, jako například 24 km dlouhý plavební kanál Dlouhá stoka vedený od Kladské. Poté, kdy v polovině 16. stolení bylo panství Pluhům zkonfiskováno, stal se Horní Slavkov Královským horním městem.

  Horní Slavkov – Městská památková zóna 

  Město bylo postiženo válečnými stavy, požárem, řadou průmyslových nehod. Na druhou stranu byla v obci Háje otevřena první porcelánka v Čechách. Později v době druhé světové války zde byla obnovena těžba wolframu a cínu pro německé válečné účely. 7. května 1945 do města vstoupila I. pěší divize 5 armádního sboru americké armády. Po válce byla situace ve městě velmi složitá, Většina původních obyvatel byla odsunuta a objev ložisek uranu si vynutil příliv nových pracovních sil. Ty zde zajišťovali zprvu váleční zajatci, později vězni a nakonec brigádníci nalákaní na poměrně vysoké výdělky. Většina takto příchozích nenašla k městu žádný vztah. Bylo nutno řešit novou bytovou výstavbu a občanskou vybavenost, která byla zasaženy vlivy tehdejší urbanistické a architektonické vlny – socialistického realizmu - Sorely (o té někdy příště). Město mělo do 60. let minulého století zvláštní režim omezeného pohybu, kdy se na jeho území smělo vstoupit jen na propustku. Po omezení těžby zde bylo otevřeno několik strojírenských závodů, z nichž některé jsou v provozu dodnes.

  Horní Slavkov – Městská památková zóna 

  Historické jádro města bylo v roce 1950 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Dosažením socialismu v naší zemi bylo v roce 1961 v důsledku jeho těžké devastace byla tato ochrana zrušena a zachráněné památky jsou chráněny alespoň nižší formou ochrany – formou městské památkové zóny. Z ní pocházejí fotografie v přiloženém albu.

   

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Rozhledna na Šibeničnim vrchu

  Rozhledna na Šibeničnim vrchu

  Pohodovy vylet na rozhlednu hned u mestečka

  rozhledna Markéta

  rozhledna Markéta

  Volně přístupná rozhledna se nachází na vršku Svatá Markéta nedaleko Klatov.

  Zámek Zelená hora

  Zámek Zelená hora

  Vrch Zelená hora, který se vypíná nad Nepomukem, je zdaleka viditelný ze všech stran. Na jeho vrcholu stojí zámek stejného jména.

  Rotavské varhany

  Rotavské varhany

  Rotavské varhany s jedinečnou ukázkou sloupcové odlučnosti.

  Karlovy Vary – socha kočky u Stezky Jeana De Carro

  Karlovy Vary – socha kočky u Stezky Jeana De Carro

  Socha kočky stojí na vrcholu kamenného rondelu na pozemku vily Lützow u Stezky Jeana De Carro pod Sady Jeana De Carro ve svahu návrší Tři kříže pod ulicí Na Vyhlídce. K jejímu umístění se váží legendy.