Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy

Kategorie

Ostatní

Oblast

Praha

Nejbližší město

Praha

Popis

Karolinum je nejstarší dosud plně užívanou univerzitní budovou v Evropě.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • V roce 1348 založil císař Karel IV. v Praze Univerzitu Karlovu, první svého druhu ve střední Evropě. Univerzita brzy dosáhla mezinárodního věhlasu a stala se centrem vzdělanosti. Studovali zde nejen naši studenti, ale i Němci, Angličané nebo Francouzi. Univerzita měla čtyři fakulty. Právnickou, lékařskou, teologickou a svobodných umění, dnešní filozofickou fakultu. Vyučovalo se „Obecné učení“, což znamenalo, že studenti i profesoři mohli působit ve všech zemích, které uznávala římsko-katolická církev.

  Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy

  Karolinum je symbolem Univerzity Karlovy. Vzniklo v roce 1383, kdy syn Karla IV. a tehdejší král Václav IV., získal v místě dnešního Ovocného trhu od kutnohorského mincmistra Jana Rotleva honosný palác. Nechal jej rozšířit a upravit a palác se stal sídlem pražské univerzity. Plnil i funkci univerzitní koleje (Collegium Carolinum), kde bydleli vyučující profesoři.

  Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy

  V Karolinu působil jako univerzitní profesor také mistr Jan Hus. Po jeho smrti se pak stala univerzita centrem náboženského reformního hnutí.

  Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy

  Budova Karolina byla několikrát přestavována. Větší zásahy provedl v roce 1718 F.M.Kaňka, v roce 1882 J.Mocker a v období let 1946-1968 byl zrekonstruován celý areál podle návrhu J. Fragnera. Z původní stavby se tak nejvíce zachovala gotická křížová klenba chodby a bohatě zdobený gotický arkýř, který byl původní součástí univerzitní kaple.

  Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy

  Vnější část budovy je po úpravách spíše barokního charakteru s částečnými gotickými prvky. Uvnitř dominuje velká aula ze 17.století, která prostupuje prvním a druhým patrem. Dále je tam tkz.Mázhaus, Císařský a Vlastenecký sál. Unikátní je sklepení z románsko-gotické doby s románskou studnou z před univerzitního období, která je jednou z nejstarších v Praze.

  Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy

  V současné době je Karolinum sídlem rektora a centrálních institucí Univerzity Karlovy. Zasedá zde akademický senát a konají se tu promoce, imatrikulace, udělují se čestné doktoráty.

  Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy

  Karolinum je naší národní kulturní památkou a je nejstarší dosud plně užívanou univerzitní budovou v Evropě.  

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Obora Hvězda

  Obora Hvězda

  Obora Hvězda je lesem, přírodní památkou, ale především národní kulturní památkou. Je oblíbeným místem mnoha Pražanů, ačkoliv se nachází poměrně daleko od velkých pražských sídlišť.

  kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

  kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

  Poutní komplex s kostelem Panny Marie Vítězné se nachází v Praze na Bílé Hoře.

  kaplička se zvonicí na Střížkově

  kaplička se zvonicí na Střížkově

  Slohově vyzrálá a architektonicky náročně řešená sakrální stavba byla v roce 2011 prohlášena za kulturní památku.

  Novotného lávka

  Novotného lávka

  Novotného lávka se skupinou budov bývalých Staroměstských mlýnů spoluvytváří neodmyslitelnou součást panoramatu s Karlovým mostem a Pražským hradem..

  Praha – TOP 10 nejnavštěvovanějších míst

  Praha – TOP 10 nejnavštěvovanějších míst

  Deset tipů, kam zavítat, abyste viděli ty nejnavštěvovanější a nejatraktivnější místa v Praze.