Zlatý vrch

Zlatý vrch

Kategorie

Přírodní zajímavosti

Oblast

České Švýcarsko, Lužické hory a Děčínsko

Nejbližší město

Česká Kamenice

Nadmořská výška

657 m n. m.

Popis

Krásu čedičových sloupců odkryla světu těžba.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Když jsme vyrazili autem směrem k České Kamenici podívat se na lom čedičových sloupců, první co mne napadlo, jedeme na Panskou skálu. Ne, jeli jsme ještě o cca 6km dál. Stříbrný a Zlatý vrch jsou čedičové kopce, vyčnívající asi 0,5 km nad východním okrajem Lísky kousek od České Kamenice. Auto jsme zaparkovali v sedle nad obcí Líska a vydali se pěšky přes louku mrknout se do starého lomu.

  Zlatý vrch ukrytý v lese, nás láká ...

  Vrch vznikl erozí svrchnokřídového pískovcového souvrství. Toto původně podpovrchové těleso vulkanického původu, tvořené čedičem, je složeno ze dvou částí. Spodní část je odkryta lomem a tvoří ji čedičové sloupce o průměru kolem 30 centimetrů, místy až 30 metrů vysoké. Čedičové sloupce v něm byly dokonale vyvinuté a jen málo rozpukané, takže se daly lámat až 6 m dlouhé. Pro svou velkou odolnost se údajně používaly i při stavbě mořských hrází v Nizozemí. V horní části je uložení sloupců vertikální, jejich sklon se směrem dolů zmenšuje až nabývají podoby vějíře. Nad horním okrajem je možné spatřit svrchní část vulkanického tělesa.

  Čistota a výška (délka) čedičových slopců, zrovna tak jako jejich viditelné proudění, mne překvapila....

  Dnes už jsou ale zdejší lomy (vedle přes sedlo je ještě Stříbrný vrch - 599 m, který má podobné geologické složení) opuštěné, Zlatý vrch je národní přírodní rezervací a od r. 2002 kolem něj prochází naučná stezka "Okolím Studence". V r. 1940 byla těžba v lomech na Zlatém i Stříbrném vrchu zastavena a oba prohlášeny za chráněné. Ještě před koncem 2. světové války se zde ale opět začalo lámat a těžilo se tu i po r. 1945. Podruhé byl Zlatý vrch, už ale bez Stříbrného vrchu, vyhlášen chráněným územím r.1964. Těžba ale ještě několik let pokračovala tak, aby bylo odlámáno dolní patro lomu. Definitivně byla zastavena teprve 27. listopadu 1973, kdy byla odkryta celá lomová stěna, tvořená až 30 m dlouhými dokonale vyvinutými čedičovými sloupy. Okouzlila mne stěna mnohem mohutnější než známější Panská skála. I na pohled je patrné, jak velikou silou se zde čedič tlačil napovrch.

  Je to nádhera, že práce v dole byla zastavena právě v čas ...

  Čedičové těleso Zlatého vrchu vzniklo nejméně ve třech časově oddělených fázích vulkanické činnosti. Nejstarší čedič tvoří podloží (I.), vystupující na povrch pouze v severní části lomu. V tomto podloží se vytvořila protáhlá prohlubeň, kterou později zaplnila mladší čedičová láva hlavního tělesa (II.). Vzniklo tak nevelké lávové jezero, jehož tuhnutí probíhalo za zvlášť příznivých podmínek, vyznačujících se velmi pomalým a stejnoměrným ochlazováním. Díky tomu se uvnitř tělesa vytvořily pravidelně vyvinuté, pěti až šestiboké štíhlé sloupce o průměru kolem 30 cm. Sloupce jsou uprostřed tělesa téměř svislé a směrem k okrajům se jejich sklon zmenšuje, takže vytvářejí jakýsi obrovský vějíř. Jeho horní plocha je vodorovná a představuje pravděpodobně volnou hladinu původního lávového jezírka. Utuhlé těleso sloupcového čediče nakonec zakryl nejmladší příkrov (III.), který chladl poměrně rychle a proto se rozpadá jen na nepravidelné a nedokonale vyvinuté krátké sloupky. Tato čedičová hornina dnes tvoří vrcholové skály a její suť také pokrývá přilehlé svahy.

  Krom čedičových sloupců bylo důvodem k vyhlášení chráněného území, botanická bohatost. Skalnatý vrchol a sutěmi pokryté svahy kopce jsou porostlé přirozeně rozvolněným téměř 80-120 let starým řídkým bukovým lesem s příměsí klenu, jasanu a ojediněle i dubu. V jeho podrostu bylo nalezeno 76 různých druhů rostlin. Na unikátní bukové porosty je vázána široká škála hmyzu. Krom toho je z vrcholu i velmi pěkný výhled do kraje na zapadající slunce. Horolezectví je na Zlatém vrchu zcela zakázáno. S kolem i kočárkem se sem dostanete procházkou. Přístupno je celoročně zdarma a občerstvení tu nečekejte.

   

  Neodolám a do strého výletu přidám vydo od dronových nad쨚enců z Děčína, protže tehle zážiteksi na tomto krásném místě neužijete, pokud nejste ptáci ... https://www.youtube.com/watch?v=whFT_YTLEJU&feature=youtu.be

   

  Detail odkrytého svahu Zlatého vrchu ...

  Fotografie z konce 30. let 20. století zachycuje čedičový lom na Zlatém vrchu u Lísky v době, kdy byl ještě v provozu. Na obrázku je vidět horní patro lomu s pěkně vyvinutými čedičovými sloupy, které byly ale o hodně kratší, než dnes. Dolní patro lomu je téměř zcela zakryté stromy v popředí...

  Záběr z infocedule svědčí o tom , že podzimní zlatá Zlatému vrchu sluší ...

  Další fotky najdete v přiloženém fotoalbu...


  Ještě ukázka, jaké zídky se z místního čediče stavěli, tato je nalezena hned pod lomem vedle násypky...

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Zřícenina Děvín u Hamru na Jezeře

  Zřícenina Děvín u Hamru na Jezeře

  Volně přístupná zřícenina hradu kousek od Hamru na Jezeře.

  Střední vrch

  Střední vrch

  Výrazný čedičový kopec, ležící asi 1 km severovýchodně od obce Prysk.

  vrch Schachtstein- Hamr na Jezeře

  vrch Schachtstein- Hamr na Jezeře

  250 let stará štola po těžbě železné rudy.

  Burza - blešák v Zákupech

  Burza - blešák v Zákupech

  Pravidelné burza starých věcí se koná každou první sobotu v měsíci a má své neodolatelné kouzlo.

  Drážďanská vyhlídka

  Drážďanská vyhlídka

  Z Drážďanské vyhlídky se otevírají nádherné výhledy na Saské Švýcarsko i německé město Drážďany.