Studenec

Studenec

Kategorie

Rozhledny, vyhlídky, věže

Oblast

České Švýcarsko, Lužické hory a Děčínsko

Nejbližší město

Česká Kamenice

Nadmořská výška

736 m n. m.

Popis

vrch s rozhlednou, která přižila svou smrt

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Pozval mne kamarád na další výlet, těšila jsem se jak malé děcko, že konečně poznám kraj kolem České Kamenice na vlastní oči. Nakonec z toho málem sešlo pro jeho nemoc a z celého výletu mi zbyla jen procházka se psy na vrcholy Studenec a Zlatý vrch. Výrazný, široce kuželovitý čedičový vrch Studenec (736 m) leží cca 4 km severovýchodně od České Kamenice mezi osadami Studený a Líska. Své pojmenování prý dostal podle teploty vody, která z jeho úbočí vytéká a nese si do života názec Studený potok. Jeho jižní a jihovýchodní úbočí částečně pokrývají suťová pole, izolované ostrůvky sutě jsou i na západním a severním svahu.

  Vrch Studenec s obcí Lískou u své paty (pohled ze Zlatého vrchu)

  Prales suťového lesa s mohutnými stromy na jižním svahu je chráněn od r. 1906 a v roce 1965 byla zřízena přírodní rezervace Studený vrch na celém vrcholovém kuželu hory. Předmětem ochrany jsou původní listnaté a smíšené lesní porosty charakteristické pro Lužické hory, jejichž druhová skladba nebyla člověkem výrazněji ovlivněna. O to víc jsem při stoupání do kopce po nádherné kamenem vykládané cestě litovala, že jsem si nenechala výlet na pozdější jarní dobu, kdy tu budou vládnout buky svou jarní zelení. Z kytiček zde rostoucích jsem viděla snad jen mařinku, o to raději jsem byla, že můj psí doprovod nikde nenarazil na zdejší kamzíky, protože by to pak mohl být v těch místních suťových polích běh o život.

  Na vrchol jsem se drápala za výhledem do kraje, který mi sice kamarád slíbil, leč počasí nedopřálo. Ačkoliv to z dálky není vidět, aspoň ze strany od Lísky, stojí mezi buky na vršku kovová rozhledna.


  Vrchol Studence býval jedním z opěrných bodů nejstaršího zemského triangulačního systému Čech. V 19. století patřil Studenec do rozsáhlého panství Kinských, kteří velmi dbali na zvelebení svého majetku - kníže Ferdinand Kinský považoval kopec za natolik důležitý, že jej někdy kolem r. 1850 nechal do map zanést jako Ferdinandův kámen. V r. 1854 dal na vrcholu postavit dřevěnou vyhlídkovou věž s letním hostincem a upravit přístupovou cestu ze Studeného. Vyhlídka musela být r. 1865 kvůli špatnému stavu stržena a výhled ze zarostlého vrcholu zůstal zachován jen na jižní stranu.

  Krásná stará dlážděná cesta je dodnes funkční ...

  Stavbu železné rozhledny inicioval děčínský Horský spolek pro České Švýcarsko o 20 let později. V dubnu 1888 začal stavitel Dittrich budovat 80 cm vysoké základové bloky, do nichž byla osmi mohutnými, přes metr dlouhými a téměř 4 cm silnými šrouby ukotvena 16,2 m vysoká nýtovaná konstrukce, zhotovená tehdejší Pražskou strojírenskou akciovou společností. Na vyhlídkovou plošinu věže pro 25 osob (zřejmě byli lehčí než my dnes – neb nosnost je nyní 15 osob) se vystupovalo točitým schodištěm s 92 schody a několika odpočívadly. Nová rozhledna byla otevřena červenci 1888 (po 3 měsících!) a do konce roku na ni vystoupilo přes 5000 návštěvníků, což si dnes jen málokdo dokážeme představit.

  Zbytek po bývalé výletní rastauraci ...

  O 2 roky později byla dokončena čedičem dlážděná cesta na vrchol a v r. 1893 nechal kníže Ferdinand Kinský vedle rozhledny postavit dřevěnou chatu letního hostince. Ta sloužila návštěvníkům až do 50. let 20. století, kdy vyhořela, takže dnes tu z ní najdeme už jen zbytky zděného sklepa. Před dlážděním cesty smekám, neb vydržela dodnes. Protože rozhledna nebyla od 2. světové války udržována, postupně chátrala a výstup na ni se stával nebezpečným. Železná konstrukce byla silně narušená korozí a vyhlídková plošina i odpočívadla mezi schody se rozpadly na prach. V roce 1995 zahájil děčínský spolek AmiciDecini jednání o obnově rozhledny, ale proti jeho záměru se postavily Lesy ČR i Správa CHKO Lužické hory. V květnu 1996 měla být věž dokonce zbořena, ale k demolici naštěstí nedošlo a 28. března 1997 byla tato unikátní stavba prohlášena za kulturní památku. Hrozilo, že konstrukce technické památky bude rozebrána nenechavci a skončí ve sběrných surovinách. Nestalo se, rozhledna přežívala svou smrt. Po dlouhých jednáních mohlo město Česká Kamenice za podpory Občanského sdružení Studený a Lipnice zahájit v roce 2007 obnovu zchátralé věže. Ve dnech 17.-19. září byla konstrukce rozhledny za pomoci vrtulníku z vrcholu kopce po částech snesena a litoměřická firma Lana provedla v průběhu roku 2008 její celkovou opravu. Požadavkem památkářů bylo, aby se použilo alespoň 40 % původní konstrukce, nakonec se využilo celých 80 % původní konstrukce! Obnovená věž pak byla po několika neúspěšných pokusech 14. března 2009 opět vynesena na vrchol Studence. Protože část financí byla zajištěna formou veřejné sbírky, kdy si lidé symbolicky kupovali jednotlivé schody, nese každý schod na své spodní straně jméno dárce. Do 21. června 2009 se můžete z rozhledny kochat nádherným kruhovým výhledem (tedy dá-li vám počasí a okolní buky) na Lužické hory a Českosaské Švýcarsko, na vzdálenější vrcholy Šluknovska a Českého středohoří. Dnes bohužel výhledu částečně brání v létě vzrostlé buky, které ji přerůstají. Krásné výhledy do kraje jsou i z okrajů suťových polí pod vrcholem.

  Původní schodiště je s "novou" rozhlednou spojeno pupeční šňůrou ...

   Na vrchol vede kamenem dlážděná cesta, tedy pro kočárky či kola nic moc. Auto si můžete zaparkovat na parkovišti na konci obce Líska. Vstup je celoročně zdarma a po občerstvení ani vidu ani slechu. Zato slušně vychovaní psi mohli jít od konce vesnice Líska procházkou navolno.

  I vrcholová kniha tu čeká na turisty a jejich myšlenky...

   Pokud stojíte o dospělý výlet, tady je typ na 23 km:

  Naučná stezka Okolím Studence vede nejkrásnějšími partiemi Lužických hor a měří 23 km i s odbočkou na vrchol Studence. Počet zastavení: 20. Popis trasy: Stezka začíná u železniční stanice Mlýny v údolí horní Kamenice, stoupá úbočím Javoru do sedla Křížový buk a vede do sedla pod Studencem. Odtud je možno odbočit na vrchol, kde je od května 2009 znovu zpřístupněná rozhledna. Kolem Zlatého vrchu, kde můžeme vidět unikátní, až 30 m vysoké čedičové sloupce, klesá do soutěsky Kamenice k útvaru Pustý zámek - vodorovně uložené znělcové sloupce. Odtud se stezka údolím po silničce vrací zpět k nádraží Mlýny nebo po proudu Kamenice k železniční zastávce Mlýny. Dostupnost: Naučná stezka je přístupná od železniční zastávky v Mlýnech a od železniční zastávky v Horní Kamenici.

  Milá připomínka darů, které pomohly rozhledně k novému životu ...

  Stav rozhledny v roce 2007 :-( ...

  Pohled přes suťové pole ke Zlatému vrchu (?) ... počasí tu umí ale i lepší výhledy ... více fotek ve fotoalbu

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Karlův odpočinek, Drnovec

  Karlův odpočinek, Drnovec

  Vytesaná lavice do skály věnovaná Karlu Beckertovi….

  Pavlino údolí

  Pavlino údolí

  Procházka s nečekanou trochou adrenalinu.

  Nový Bor

  Nový Bor

  Město na severu Čech, známé především sklářským průmyslem

  zbytek hradu Milštejn

  zbytek hradu Milštejn

  Téměř rozebraný hrad v Lužických horách má dál svou zakletou krásu.

  vrcholová kniha Kohoutí vrch

  vrcholová kniha Kohoutí vrch

  Kohoutí vrch se nachází nedaleko severočeského městečka Hrádek nad Nisou.