Jenčov

Jenčov

Kategorie

Hrady, zámky zříceniny

Oblast

Křivoklátsko a Střední Čechy

Nejbližší město

Rakovník

Popis

Jenčov je hradní zřícenina nacházející se v CHKO Křivoklátsko na malé skalní ostrožně nad potokem Vůznice (levostranný přítok řeky Berounky) v Křivoklátské vrchovině uprostřed hlubokých křivoklátských lesů .

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • JENČOV

  Hrádek, který po sobě zanechal v historii jen velice málo stop. Jediná zmínka o hradu je až v soupisu z roku 1685 při převodu křivoklátského panství z hraběte Jana Adolfa Schwarzenberka na hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, místodržitele království českého, kde je popsán jako „starý a pustý“.

  Jenčov

  Historické zprávy tedy o hradu mlčí, nejvíce informací nám přináší archeologie. V letech 1972 – 75 proběhl na hradě komplexní povrchový průzkum. Na základě současného stavu vědomostí o vývoji středověké keramiky v povodí Berounky a severním Podbrdsku je možno nálezy klást na počátek 14. století, byť některé prvky se v oblasti vyskytují již konce století předcházejícího. Hrad mohl nechat založit Přemysl Otakar II., který vládl v letech 1253 – 1278, stavebník Nižbora k jehož zboží zřejmě náležel .

  Jenčov

  Archeologické nálezy spíš ukazují na jeho syna Václava II., který vládl v letech 1283 – 1305. Některé prameny uvádějí zakladatelem hradu též Jana Lucemburského vládnoucího v letech 1310 – 1346, avšak nálezy dokládají, že za jeho vlády již hrad stál. Může však být od jeho jména odvozen název Jenčov. Roku 1686 je uváděn hrad jako Genčov, v 19. století jako Ginčov a A. Profousem roku 1949 jako Jenišov.

  Jenčov

  Jenčov je královským hradem, patrně jediným v Přemyslovském loveckém hvozdě, který neměl jiné funkce, než poskytnout svému královskému majiteli intimní klidné zátiší. Lze tedy v tomto výjimečném případě považovat hrad za lovecký.

  Jenčov

  Podoba hradu i jeho situování na skalce v údolí mezi vyššími svahy napovídá, že přestože měl hrad charakter opevněného objektu, sotva se zde počítalo s regulérním vojenským obléháním. Hrad pravděpodobně ani nebyl celoročně obýván.

  Jenčov

  Patrně nejmenší český královský hrad tvořily pouze dvě zděné stavby. Vrchol skalky zaujímá malá obdélná věž, pod níž stál trojprostorový plochostropý palác. Před hradem lze předpokládat ještě lehké dřevěné ohrazení. V 15. Století nebyl hrad již obýván.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  rozhledna Kostelní Hlavno

  rozhledna Kostelní Hlavno

  Zajímavou rozhlednu lze spatřit nedaleko Staré Boleslavi, na severním okraji obce Kostelní Hlavno.

  Výlet za „Kováři v Litni“ 6. - 7. 6. 2015

  Výlet za „Kováři v Litni“ 6. - 7. 6. 2015

  V Litni uspořádali letos poprvé setkání všech, kteří pracují se železem s názvem „Kováři v Litni“. Areál bývalého učiliště Pode Zděmi kováře hostil poprvé 7. a 8. června 2014. Příští rok se setkání uskuteční 6. a 7. 6. 2015.

  Lomy u Nečína

  Lomy u Nečína

  Na Dobříšsku u Nečína si můžete prohlédnout 3 zatopené lomy s názvy Jiraska, Špic a Vančátka.

  NS Zlatý kůň

  NS Zlatý kůň

  Naučná stezka Zlatý kůň se nachází v CHKO Český kras v bezprostřední blízkosti Koněpruských jeskyň

  Vodní tvrz Popovice

  Vodní tvrz Popovice

  V Popovicích (Benešov) na břehu Popovického rybníka stojí za výlet Vodní tvrz Popovice. Patří k unikátním dokladům vývoje panského sídla od tvrze k zámku. Původně gotická tvrz v renesanci a baroku rozšiřována. Nyní prováděna obnova.