Jenčov

Jenčov

Kategorie

Hrady, zámky zříceniny

Oblast

Křivoklátsko a Střední Čechy

Nejbližší město

Rakovník

Popis

Jenčov je hradní zřícenina nacházející se v CHKO Křivoklátsko na malé skalní ostrožně nad potokem Vůznice (levostranný přítok řeky Berounky) v Křivoklátské vrchovině uprostřed hlubokých křivoklátských lesů .

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • JENČOV

  Hrádek, který po sobě zanechal v historii jen velice málo stop. Jediná zmínka o hradu je až v soupisu z roku 1685 při převodu křivoklátského panství z hraběte Jana Adolfa Schwarzenberka na hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, místodržitele království českého, kde je popsán jako „starý a pustý“.

  Jenčov

  Historické zprávy tedy o hradu mlčí, nejvíce informací nám přináší archeologie. V letech 1972 – 75 proběhl na hradě komplexní povrchový průzkum. Na základě současného stavu vědomostí o vývoji středověké keramiky v povodí Berounky a severním Podbrdsku je možno nálezy klást na počátek 14. století, byť některé prvky se v oblasti vyskytují již konce století předcházejícího. Hrad mohl nechat založit Přemysl Otakar II., který vládl v letech 1253 – 1278, stavebník Nižbora k jehož zboží zřejmě náležel .

  Jenčov

  Archeologické nálezy spíš ukazují na jeho syna Václava II., který vládl v letech 1283 – 1305. Některé prameny uvádějí zakladatelem hradu též Jana Lucemburského vládnoucího v letech 1310 – 1346, avšak nálezy dokládají, že za jeho vlády již hrad stál. Může však být od jeho jména odvozen název Jenčov. Roku 1686 je uváděn hrad jako Genčov, v 19. století jako Ginčov a A. Profousem roku 1949 jako Jenišov.

  Jenčov

  Jenčov je královským hradem, patrně jediným v Přemyslovském loveckém hvozdě, který neměl jiné funkce, než poskytnout svému královskému majiteli intimní klidné zátiší. Lze tedy v tomto výjimečném případě považovat hrad za lovecký.

  Jenčov

  Podoba hradu i jeho situování na skalce v údolí mezi vyššími svahy napovídá, že přestože měl hrad charakter opevněného objektu, sotva se zde počítalo s regulérním vojenským obléháním. Hrad pravděpodobně ani nebyl celoročně obýván.

  Jenčov

  Patrně nejmenší český královský hrad tvořily pouze dvě zděné stavby. Vrchol skalky zaujímá malá obdélná věž, pod níž stál trojprostorový plochostropý palác. Před hradem lze předpokládat ještě lehké dřevěné ohrazení. V 15. Století nebyl hrad již obýván.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Vrškámen

  Vrškámen

  Neobyčejně veliký viklan ležící v poli na okraji obce Petrovice na Sedlčansku.

  Lom v Hřiměždicích

  Lom v Hřiměždicích

  V romantickém lomu vhodném pro milovníky extrémních skoků do vody se natáčela i nejedna filmová scéna ...

  Skryjská jezírka

  Skryjská jezírka

  Chráněná přírodní památka Skryjská jezírka se skalní průrvou Zbirožského potoka a malým vodopádem.

  vrcholová kniha Týřov

  vrcholová kniha Týřov

  Jedinečný hrad s devíti věžemi se nacházel na Křivoklátsku nedaleko obce Skryje.

  zoopark Zájezd

  zoopark Zájezd

  Zoopark Zájezd patří vůbec k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám u nás.