Do Davle za historií železnice

Do Davle za historií železnice

Kategorie

Technické památky

Oblast

Křivoklátsko a Střední Čechy

Nejbližší město

Nadmořská výška

322 m n. m.

Popis

Davle je středočeský městys na Vltavě. Po pravém břehu vede trať Praha - Čerčany nazývaná Posázavský Pacifik. Název získala podle rázu krajiny a obliby mezi trampy, osadníky i již od 20. let a mezi chataři v 60. letech.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Nádraží Davle

  Nádraží Davle je železniční stanice na železniční trati 210 z Prahy doČerčan[1]

  Je situována v obvodu městyse Davle v blízkosti pravého břehu Vltavy. [2]

  Ve směru na Čerčany následuje za železniční zastávkou Skochovice. Před davelským nádražím ve směru od Prahy je Davelský tunel[3]

   Budova nádraží v Davli

  Nádraží Davle

  Železniční stanice Davle si zachovala svůj historický vzhled. Pro nádraží Davle je charakteristický jeho historický ráz, upravenost a množství květin na nádražní budově a v jejím okolí. Na budově nádražé se zachovala většina původních konstrukčních prvků: krov přístřešku pro cestující, stanoviště výpravčího, čekárna a výdejna jízdenek,

  Výdejna jízdenek

  Na nádražních objektech jsou zachovány smaltované informační a orientační tabulky a nápisy používané v období výstavby a následného provvozu: značka nadmořské výšky, označení směru odjezdů vlaků, Výdejna jízdenek, Východ z nádraží, označení WC, Ohlašovna požáru. Na budově nádraží se zachovaly i původní nápisy s označením názvu stanice Davle. V areálu stanice jsou i další zděné i dřevěné stavby typické nádražní architektury konce 19. a 1. poloviny 20. století.

  Větrání a tabulka suchých záchodů na nádraží Davle

  Vzhledem k současným normám a standardům je technickým unikátem požární zbrojnice s tabulkami s označením hasebních prostředků, dřevěné suché záchody, kovové prvky dětského hřiště, lavičky a další detaily.

  Sklad na nádraží Davle

  V době, kdy byla železniční trať 210 stavěna byla železniční stanice využívána ve větším rozsahu pro nákladní dopravu a skladování materiálu. Na severním konci stanice je dochováno typické dřevěné skladiště s rampou nad manipulační kolejí a příjezdovou komunikací ze silnice do Davle. Na jižním konci železniční stanice jepomníček oběti železničního neštěstí s varováním před chůzí po kolejích.

  Nádraží a nádražní restaurace

  Historická zařízení

  Výměník na jižním zhlaví železniční stanice Davle

  Za Davelským tunelem je stále využíváno mechanické návěstidlodrátovod a další historická zařízení. Ve stanici vidíme ručně přestavované a uzamykané výhybky a mechanické výměníky. V kolejišti je zachována napáječka vody pro parní lokomotivy.

  Mechanické návěstidlo před nádražím

  Tradice trampů a chatařů

  Železniční stanice Davle byla již v předválečném období až do [[60. let 20. století využívána trampy a chataři v chatových osadách v Záhořanském údolí a okolí Davle. [4] Pod severním portálem Davelského tunelu u silnice zeZáhořanského údolí do Davle jsou vidět torza budov bývalé loděnice z doby předválečné éry trampingu, vodních sportů a vidní turistiky. Podstatná část loděnice byla demolována a jejím místě je dnes pouze stánek s občerstvením s názvem Libřice. Železniční stanice Davle i sousední železniční zastávka Libřice vždy patřily k významným cílům trati Posázavský Pacifik [5]

   

  Zrušená zastávka Libřice - dřevěná pokladna

  Železniční zastávka Libřice

  Do roku 1975 byla ve směru od Prahy před nádražím v Davli v provozu železniční zastávka Libřice, která byla dočasně zrušena ke dni 27. července 1975 v souvislosti s rekonstrukcí tunelů mezi kterými zastávka leží (Davelský tunel a Libřický tunel). V rámci úprav zastávka sloužil prostor zastávky jako zařízení stanoviště. Pro transport materiálu z tunelů byla zřízena výsypka a úzkorozchodná drážka. Po skončení oprava již tato zastávka nebyla obnovena a byla nahrazena železniční stanicí Davle.

  Nástupiště zastávky Libřice na mostě

  Davelské tunely

  Před železniční stanicí Davle jsou na trati 210 3 tunely - Skochovický tunelLibřický tunel a Davelský tunel, pro které se vžilo společné označení Davelské tunely. Kritický technický stav tunelů po 90 letech provozu (Libřický a Davelský tunel byly proraženy v roce 1881) si vyžádal v 70. letech 20. století jejich rekonstrukci.

  Davelský tunel ze zastávky Libřice

  Kromě celkové údržby byly rekonstruované byly profily tunelů zvyšovány pro uvažovanou elektrifikaci(dodnes nerealizovaná). V průběhu rekonstrukce Davelského tunelu došlo ke smrtelnému úrazu, který připomíná pamětní deska umístěná v tunelu. [6] V rámci stavebních úprav trati v 70. a 80. letech 20. století byl k jižnímu konci Davelského tunelu přistavěn betonový portál. Tím se výrazně změnil vzhled tunelu v pohledu z kolejiště i z nádraží. Tato rekonstrukce Davelského tunelu a Libřického tunelu zároveň odstranila zbývající prvky stavebních úprav z roku 1944, kdy byla trať 210 zrušena a tunely upraveny jako dílny pro výrobu součástí k německým letadlům a automobilům. V té době také davelském nádraží sídlil ředitel těchto dílen, pro které okupační orgány používali krycí název OMEGA II. [7]

   

  Přejezd ze zastávky Libřice do Záhořanského údolí 

  Železniční stanice Davle a davelské mosty

  Příjezd a příchod k nádraží z Davle zajišťoval silniční most z roku 1905, který byl postupně několikrát upravován. V roce 1991 tento most plně nahradil nový silniční betonový Most Vltavanů, který vede nad jižním zhlavím železniční stanice.Pohled na Vltavu ze Starého davelského mostu

  Starý most byl v této souvislosti rekonstruována na pěší lávku označovanou jako Starý davelský most[8]

  Portál filmového tunelu u nádraží

  Trať 210 a Davle ve fillmu

  Mezi jižním portálem Davelského tunelu a nádražím Davle v ose Starého davelského mostu jsou viditelné zbytky kamenného portálu. Torzo pochází z roku 1968, kdy byl v Davli a zejména na davelském silničním mostu natáčen americký film Most u Remagenu odehrávající se v závěru 2. světové války. Skutečný Ludendorfův most v Remagenu [9] byl mostželezniční, ale most v Davli byl v roce 1968 most silniční (v současnosti lávka pro pěší). Proto byl ve svahu nad tratí před nádražím vystavěniluzorní portál tunelu, do kterého vedla železniční trať z upraveného mostu. Davelský most musel být i zvýšen a opatřen kašírovanými obrannými věžemi jako jeho reálný vzor na Rýně. Natáčení však přerušil21. srpen 1968. I když filmování pokračovalo na jiných místech, ve filmu Most u Remagenu byly použity záběry natočené v Davli a okolí mostu. V letech 1972 - 1974 byl portál tunelu ve svahu nad tratí zazděn. Nad kolejištěm trati tak vznikla fikce dalšího Davelského tunelu. Barevný panel na zdi připomíná filmové natáčení v roce 1968[10] Natáčení filmu Most u Remagenu připomíná i název nádražní restaurace Remagen.

   Starý most Davle

  1.  Popis trati 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - Česká republika. zelpage.cz [online].  [cit. 2014-11-21].Dostupné online.
  2. davle.cz [online].  [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  3.  cuzk.cz [online].  [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  4.  Linka S 8. ropid.cz [online]. 2012-08-04 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  5.  DŽURNÝ, Jakub. Posázavský Pacifik. pacifikem.cz [online]. 2009-02-01 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  6.  DŽURNÝ, Jakub. Tunely na trati 210. pacifikem.cz [online]. 2009-02-01 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  7. DŽURNÝ, Jakub. Tunely na trati 210. pacifikem.cz [online]. 2009-02-01 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  8. KORBEL, Petr. Mosty. cs.wikipedia.org [online].  [cit. 2014-11-24]. Dostupné online.
  9. Ludendorff Bridge. en.wikipedia.org [online].  [cit. 2014-11-24]. Dostupné online.

  10. Petr. Železniční most u Remagenu a jeho filmový bratr v Davli. http://www.zelpage.cz/ [online]. 2009-09-13 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.

   

   Napáječka parních lokomotiv

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Aksamitová brána

  Aksamitová brána

  Aksamitová brána je krasový útvar vzniklý propadnutím stropu jeskyně.

  Lomy u Nečína

  Lomy u Nečína

  Na Dobříšsku u Nečína si můžete prohlédnout 3 zatopené lomy s názvy Jiraska, Špic a Vančátka.

  Vyhlídka na Vltavu, Klecany

  Vyhlídka na Vltavu, Klecany

  Na okraji skaliska je velký dřevěný kříž, symbol této vyhlídky....

  skanzen Přerov nad Labem

  skanzen Přerov nad Labem

  Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem patřící k nejstarším v Evropě ukazuje život venkovského lidu středního Polabí od konce 18.století až do poloviny 20.století.

  Jenčov

  Jenčov

  Jenčov je hradní zřícenina nacházející se v CHKO Křivoklátsko na malé skalní ostrožně nad potokem Vůznice (levostranný přítok řeky Berounky) v Křivoklátské vrchovině uprostřed hlubokých křivoklátských lesů .