Do Davle za historií železnice

Do Davle za historií železnice

Kategorie

Technické památky

Oblast

Křivoklátsko a Střední Čechy

Nejbližší město

Nadmořská výška

322 m n. m.

Popis

Davle je středočeský městys na Vltavě. Po pravém břehu vede trať Praha - Čerčany nazývaná Posázavský Pacifik. Název získala podle rázu krajiny a obliby mezi trampy, osadníky i již od 20. let a mezi chataři v 60. letech.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Nádraží Davle

  Nádraží Davle je železniční stanice na železniční trati 210 z Prahy doČerčan[1]

  Je situována v obvodu městyse Davle v blízkosti pravého břehu Vltavy. [2]

  Ve směru na Čerčany následuje za železniční zastávkou Skochovice. Před davelským nádražím ve směru od Prahy je Davelský tunel[3]

   Budova nádraží v Davli

  Nádraží Davle

  Železniční stanice Davle si zachovala svůj historický vzhled. Pro nádraží Davle je charakteristický jeho historický ráz, upravenost a množství květin na nádražní budově a v jejím okolí. Na budově nádražé se zachovala většina původních konstrukčních prvků: krov přístřešku pro cestující, stanoviště výpravčího, čekárna a výdejna jízdenek,

  Výdejna jízdenek

  Na nádražních objektech jsou zachovány smaltované informační a orientační tabulky a nápisy používané v období výstavby a následného provvozu: značka nadmořské výšky, označení směru odjezdů vlaků, Výdejna jízdenek, Východ z nádraží, označení WC, Ohlašovna požáru. Na budově nádraží se zachovaly i původní nápisy s označením názvu stanice Davle. V areálu stanice jsou i další zděné i dřevěné stavby typické nádražní architektury konce 19. a 1. poloviny 20. století.

  Větrání a tabulka suchých záchodů na nádraží Davle

  Vzhledem k současným normám a standardům je technickým unikátem požární zbrojnice s tabulkami s označením hasebních prostředků, dřevěné suché záchody, kovové prvky dětského hřiště, lavičky a další detaily.

  Sklad na nádraží Davle

  V době, kdy byla železniční trať 210 stavěna byla železniční stanice využívána ve větším rozsahu pro nákladní dopravu a skladování materiálu. Na severním konci stanice je dochováno typické dřevěné skladiště s rampou nad manipulační kolejí a příjezdovou komunikací ze silnice do Davle. Na jižním konci železniční stanice jepomníček oběti železničního neštěstí s varováním před chůzí po kolejích.

  Nádraží a nádražní restaurace

  Historická zařízení

  Výměník na jižním zhlaví železniční stanice Davle

  Za Davelským tunelem je stále využíváno mechanické návěstidlodrátovod a další historická zařízení. Ve stanici vidíme ručně přestavované a uzamykané výhybky a mechanické výměníky. V kolejišti je zachována napáječka vody pro parní lokomotivy.

  Mechanické návěstidlo před nádražím

  Tradice trampů a chatařů

  Železniční stanice Davle byla již v předválečném období až do [[60. let 20. století využívána trampy a chataři v chatových osadách v Záhořanském údolí a okolí Davle. [4] Pod severním portálem Davelského tunelu u silnice zeZáhořanského údolí do Davle jsou vidět torza budov bývalé loděnice z doby předválečné éry trampingu, vodních sportů a vidní turistiky. Podstatná část loděnice byla demolována a jejím místě je dnes pouze stánek s občerstvením s názvem Libřice. Železniční stanice Davle i sousední železniční zastávka Libřice vždy patřily k významným cílům trati Posázavský Pacifik [5]

   

  Zrušená zastávka Libřice - dřevěná pokladna

  Železniční zastávka Libřice

  Do roku 1975 byla ve směru od Prahy před nádražím v Davli v provozu železniční zastávka Libřice, která byla dočasně zrušena ke dni 27. července 1975 v souvislosti s rekonstrukcí tunelů mezi kterými zastávka leží (Davelský tunel a Libřický tunel). V rámci úprav zastávka sloužil prostor zastávky jako zařízení stanoviště. Pro transport materiálu z tunelů byla zřízena výsypka a úzkorozchodná drážka. Po skončení oprava již tato zastávka nebyla obnovena a byla nahrazena železniční stanicí Davle.

  Nástupiště zastávky Libřice na mostě

  Davelské tunely

  Před železniční stanicí Davle jsou na trati 210 3 tunely - Skochovický tunelLibřický tunel a Davelský tunel, pro které se vžilo společné označení Davelské tunely. Kritický technický stav tunelů po 90 letech provozu (Libřický a Davelský tunel byly proraženy v roce 1881) si vyžádal v 70. letech 20. století jejich rekonstrukci.

  Davelský tunel ze zastávky Libřice

  Kromě celkové údržby byly rekonstruované byly profily tunelů zvyšovány pro uvažovanou elektrifikaci(dodnes nerealizovaná). V průběhu rekonstrukce Davelského tunelu došlo ke smrtelnému úrazu, který připomíná pamětní deska umístěná v tunelu. [6] V rámci stavebních úprav trati v 70. a 80. letech 20. století byl k jižnímu konci Davelského tunelu přistavěn betonový portál. Tím se výrazně změnil vzhled tunelu v pohledu z kolejiště i z nádraží. Tato rekonstrukce Davelského tunelu a Libřického tunelu zároveň odstranila zbývající prvky stavebních úprav z roku 1944, kdy byla trať 210 zrušena a tunely upraveny jako dílny pro výrobu součástí k německým letadlům a automobilům. V té době také davelském nádraží sídlil ředitel těchto dílen, pro které okupační orgány používali krycí název OMEGA II. [7]

   

  Přejezd ze zastávky Libřice do Záhořanského údolí 

  Železniční stanice Davle a davelské mosty

  Příjezd a příchod k nádraží z Davle zajišťoval silniční most z roku 1905, který byl postupně několikrát upravován. V roce 1991 tento most plně nahradil nový silniční betonový Most Vltavanů, který vede nad jižním zhlavím železniční stanice.Pohled na Vltavu ze Starého davelského mostu

  Starý most byl v této souvislosti rekonstruována na pěší lávku označovanou jako Starý davelský most[8]

  Portál filmového tunelu u nádraží

  Trať 210 a Davle ve fillmu

  Mezi jižním portálem Davelského tunelu a nádražím Davle v ose Starého davelského mostu jsou viditelné zbytky kamenného portálu. Torzo pochází z roku 1968, kdy byl v Davli a zejména na davelském silničním mostu natáčen americký film Most u Remagenu odehrávající se v závěru 2. světové války. Skutečný Ludendorfův most v Remagenu [9] byl mostželezniční, ale most v Davli byl v roce 1968 most silniční (v současnosti lávka pro pěší). Proto byl ve svahu nad tratí před nádražím vystavěniluzorní portál tunelu, do kterého vedla železniční trať z upraveného mostu. Davelský most musel být i zvýšen a opatřen kašírovanými obrannými věžemi jako jeho reálný vzor na Rýně. Natáčení však přerušil21. srpen 1968. I když filmování pokračovalo na jiných místech, ve filmu Most u Remagenu byly použity záběry natočené v Davli a okolí mostu. V letech 1972 - 1974 byl portál tunelu ve svahu nad tratí zazděn. Nad kolejištěm trati tak vznikla fikce dalšího Davelského tunelu. Barevný panel na zdi připomíná filmové natáčení v roce 1968[10] Natáčení filmu Most u Remagenu připomíná i název nádražní restaurace Remagen.

   Starý most Davle

  1.  Popis trati 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - Česká republika. zelpage.cz [online].  [cit. 2014-11-21].Dostupné online.
  2. davle.cz [online].  [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  3.  cuzk.cz [online].  [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  4.  Linka S 8. ropid.cz [online]. 2012-08-04 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  5.  DŽURNÝ, Jakub. Posázavský Pacifik. pacifikem.cz [online]. 2009-02-01 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  6.  DŽURNÝ, Jakub. Tunely na trati 210. pacifikem.cz [online]. 2009-02-01 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  7. DŽURNÝ, Jakub. Tunely na trati 210. pacifikem.cz [online]. 2009-02-01 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.
  8. KORBEL, Petr. Mosty. cs.wikipedia.org [online].  [cit. 2014-11-24]. Dostupné online.
  9. Ludendorff Bridge. en.wikipedia.org [online].  [cit. 2014-11-24]. Dostupné online.

  10. Petr. Železniční most u Remagenu a jeho filmový bratr v Davli. http://www.zelpage.cz/ [online]. 2009-09-13 [cit. 2014-11-21]. Dostupné online.

   

   Napáječka parních lokomotiv

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Vodní tvrz Popovice

  Vodní tvrz Popovice

  V Popovicích (Benešov) na břehu Popovického rybníka stojí za výlet Vodní tvrz Popovice. Patří k unikátním dokladům vývoje panského sídla od tvrze k zámku. Původně gotická tvrz v renesanci a baroku rozšiřována. Nyní prováděna obnova.

  Sfinga ve Veltruském parku

  Sfinga ve Veltruském parku

  Mýtický tvor pocházející ze starověkého Egypta se nachází také ve Veltruském parku.

  skanzen Altamira (Kosmonosy)

  skanzen Altamira (Kosmonosy)

  Skanzen Altamira ukazuje pravěká obydlí a řemeslné dílny našich dávných předků.

  muzeum Moto & Velo

  muzeum Moto & Velo

  Unikátní sbírka historických motorek a bicyklů nacházející se nedaleko Prahy v Přerově nad Labem.

  Plešivecký viklan

  Plešivecký viklan

  Jedná se o křemencový balvan, téměř dva metry vysoký a tři metry dlouhý...