Maková hora, Smolotely

Maková hora, Smolotely

Kategorie

Sakrální památky

Oblast

Křivoklátsko a Střední Čechy

Nejbližší město

Příbram

Nadmořská výška

545 m n. m.

Popis

Maková hora je významné poutní místo s neobyčejně krásným barokním kostelem.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • V malebném kraji středního Povltaví, asi 2,5km od vodní nádrže Orlík, se vypíná nad obcí Smolotely zalesněný vrch. Nazývá se Maková hora a jeho historie se začala psát v roce 1719.

  Maková hora – Smolotely 

  To nechal na vrcholku Makové hory postavit barokní kostel Jan Felix Chanovský-Kraselovský z Dlouhé Vsi. Stavbou byl pověřen italský stavitel C.A.Canevallo a pod jeho vedením vznikla jedna z nejkrásnějších ukázek barokní architektury u nás.

  Maková hora

  Tato neobyčejná stavba má poměrně složitý půdorys, jehož základ tvoří dvě příčné elipsy. Průčelí se štítem opatřené sochami patronů kostela, sv.Jana Křtitele a Panny Marie, dotvářejí dvě hranolové věže osazené dohromady čtyřmi zvony.

  Maková hora

  Vnitřek kostela zdobí rokokové malby a hlavní oltář nesoucí obraz Křest Páně a zlacenou skříňku s milostivou sochou P.Marie Karmelské z hruškového dřeva. Kostel zasvěcený sv.Janu Křtiteli a Panně Marii Karmelské vysvětil v roce 1723 biskup hrabě J.R.Špork.

  Maková hora

  V sousedství kostela, v místě bývalé fary, byl údajně ještě postaven klášter pro řád karmeliánů. Ti s sebou přinesli dřevěnou milostnou sošku Panny Marie Karmelské (Škapulířové) a umístili ji na hlavní oltář. Od té doby začal být kostel hojně navštěvovaný a z Makové hory se stalo oblíbené poutní místo.

  Maková hora

  Zakladatel kostela J.F.Chanovský-Kraselovský v roce 1730 náhle zemřel a nestihl tak dokončit ještě plánované vybudování ambitů kolem kostela.

  Maková hora

  Největší návštěvnost zažila Maková hora koncem 19.století a začátek 20.století, kdy sem pravidelně docházelo až 10 000 poutníků.

  Maková hora

  Mnozí toto místo považovali za jakousi „Malou“ Svatou horu, což je jedno z nejvýznamnějších a nejstarších mariánských poutních míst v Čechách, ležící jen kousek od Makové hory na okraji Příbrami.

  Na Makovou horu s kostelem sv.Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské se lze dostat nejjednodušeji z obce Smolotely po červeně značené turistické cestě. A i ta je velmi zajímavá.

  cestou ze Smolotel - tato cesta pouze pro pěší

  Hned za obcí ve svahu se prochází více než 100 let starou akátovou alejí, kterou charakterizují zkroucené tvary stromů s vrásčitými kmeny.

  cestou ze Smolotel - akátová alej

  Dále se pokračuje kolem kamenné studny až k místu s informační tabulí.

  cestou ze Smolotel

  Na ní si lze přečíst něco o historii cesty na Makovou horu a zajímavých místech kolem ní.

  cestou ze Smolotel na Makovou horu

  Jedním takovým místem je Ďáblovo lože, nacházející se nalevo v lese asi 100m odtud.

  cestou ze Smolotel na Makovou horu - Ďáblovo lože

  Jde o velký žulový kámen ve tvaru lože, kde se prý podle místní legendy zjevoval ďábel. Asi tak jako teď my. Lože jsme ale nevyzkoušeli, přeci jenom s ďábelem si neradno zahrávat...

  cestou ze Smolotel na Makovou horu - Ďáblovo lože

  Místní proto vytesali do balvanu kříž, aby ďábla zahnali. A ten plní svoji funkci dodnes.

  cestou ze Smolotel na Makovou horu - Ďáblovo lože

  Téměř na konci cesty, jen pár metrů od kostela, je na uřízlém stromu cedulka s prosbou žádající všechny návštěvníky, aby se na této posvátné hoře chovali s nejhlubší úctou a tichostí - mlčením.

  Maková hora

  Od kříže, stojícího v nejvyšším místě Makové hory před hlavním vchodem do kostela, jsou krásné výhledy na okolní krajinu Smolotel.

  výhledy z Makové hory     

  a na závěr přesná poloha Makové hory..

  mapka 

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Egyptský kabinet

  Egyptský kabinet

  Zajímavá napodobenina egyptského prostředí s hlídající sfingou.

  Plešivecký viklan

  Plešivecký viklan

  Jedná se o křemencový balvan, téměř dva metry vysoký a tři metry dlouhý...

  vodní park Čabárna

  vodní park Čabárna

  Vodní park nabízející k vidění původní rostlinné a živočišné druhy této oblasti.

  Lom v Hřiměždicích

  Lom v Hřiměždicích

  V romantickém lomu vhodném pro milovníky extrémních skoků do vody se natáčela i nejedna filmová scéna ...

  Vodní elektrárna Štěchovice

  Vodní elektrárna Štěchovice

  Prohlídka vodního díla Štěchovice, zajímavé součásti Vltavské kaskády.