naučná stezka Perucko

naučná stezka Perucko

Kategorie

Naučné stezky

Oblast

České středohoří a Lounsko

Nejbližší město

Louny

Popis

Naučná stezka Perucko nás seznámí s obcí Peruc a jeho velice zajímavým okolím.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Naučná stezka Perucko, jak už název napovídá, nás seznámí s obcí Peruc a jeho okolím. Obec Peruc nacházející se asi 10km od Loun je velice bohatá na historii a známá především bájnou pověstí o knížeti Oldřichovi a prosté dívce Boženě. O tomto setkání psal již  Kosmas ve své kronice. Z jejich pozdějšího svazku se narodil syn Břetislav, díky kterému vládli Přemyslovci ještě dalších 300 let.

  NS Perucko u Boženiny studánky

   NS Perucko začíná na náměstíčku obce. V jeho západní části stojí vysoký  kostel sv. Petra a Pavla postavený v roce 1725.

  NS Perucko - kostel sv. Petra a Pavla

   Hned naproti kostelu, v místě, kde původně stála kamenná tvrz, stojí trojkřídlý zámek ze 16.století. Není však veřejnosti přístupný.

  NS Perucko - zámek Peruc

  Navštívit lze pouze pamětní síň Emila Filly, která se nachází v jižním křídle zámku. Malíř Emil Filla zde pobýval na sklonku svého života a tento kraj měl velmi rád.

  NS Perucko - pamětní síň Emila Filly

   Vcházíme do rozlehlého zámeckého parku s krátce střiženým trávníkem a vzrostlými stromy. Zde se nachází muzeum české vesnice. Bylo postaveno z budovy bývalé barokní sýpky z 18.století. Uvnitř se ve třech podlažích nachází jedinečná sbírka zemědělských strojů, nářadí různých řemesel, nádobí a všelijakých zajímavých předmětů charakterizující jednotlivé činnosti té doby. Vidíme tu i ukázku tehdejší školní třídy nebo loutkových divadel.

  NS Perucko - muzeum české vesnice

  Z parku vyjdeme zpět na náměstíčko a dáme se z kopce dolu k Perucké radnici. Kousek před ní se pod přístřeškem ukrývá Boženina studánka, ve které kdysi prala Božena prádlo.

  NS Perucko - Boženina studánka

  O něco níže stojí památný tisíciletý dub, pod kterým se údajně Božena scházela s knížetem Oldřichem. Jeho objem v patě stromu činí neuvěřitelných 970 cm. Dvakrát byl zasažen bleskem a i když je několikrát spravovaný, stále drží.

  NS Perucko - Oldřichův dub

  Od dubu jdeme asi 200m po silnici, než nás turistická značka zavede na polní cestu. Projdeme ořechovou alejí a vstupujeme do lesa.

  NS Perucko - ořechová alej

  To už se blížíme k dalšímu zastavení naučné stezky a tou je Krásná vyhlídka. Jsou z ní nádherné výhledy na panorama Českého středohoří. Dříve ale byly o něco lepší, některé stromy rostoucí pod vyhlídkou přeci jen již zasahují do zorného pole panoramatu. Toto úžasné místo inspirovalo k namalování několika obrazů Emila Fillu a ke své básnické činnosti i Svatopluka Čecha, který tu rovněž pobýval a po kterém je pojmenován zdejší les.

  NS Perucko - Krásná vyhlídka     NS Perucko - výhled z Krásné vyhlídky

  Od vyhlídky pokračujeme po lesní cestě do osady Chrastín, která jako jediná z vesniček na libochovicku je ze všech stran obklopena lesy. Rozděluje se na Horní a Dolní a i tyto části jsou odděleny mezi sebou lesem. Hlavní dominantou Horního Chrastína je velkostatek, původně panský dvůr, zmiňovaný již v roce 1341. Budova velkostatku s klasicistní fasádou z 18.století je nyní nově opravena.

  NS Perucko - velkostatek v horním Chrastíně

  Obdivujeme zde romantický baráček obalený do samé zeleně a scházíme asi 300m strmou a kamenitou cestou k Dolnímu Chrastínu.

  NS Perucko - osada horní Chrastín

  Přicházíme do roklinky s několika chalupnickými usedlostmi. Krásné a útulné prostředí s tekoucím potůčkem nás úplně očaruje. Cesta se stále svažuje dolu, až přijdeme na rozcestí.

  NS Perucko - osada dolní Chrastín

  NS pokračuje vlevo. Pokud chce někdo navštívit vesničku Stradonice a nad ní keltské oppidum s rozhlednou Stradonka, lze pokračovat vpravo po žluté značce. Cesta tam a zpět na toto místo není delší než 4km.
  My jdeme nadále po naučné stezce, až se před námi otevře obrovská plocha se Stradonickým rybníkem. Je to chovný rybník a i když je na hladině vidět spousta plujících ryb, někteří místní odvážlivci se v něm i koupou.

  NS Perucko - Stradonický chovný rybník

  Débeřským údolím přijdeme k umělému výseku, kde lesní cestu vystřídají betonové panely. V roce 1971 rozhodli soudruzi, že tudy povede pod zemí Tranzitní plynovod SSSR-NDR a tak se i v roce 1973 stalo. Aby toho tady nebylo málo, přibyl sem v roce 1975 ještě etylenovod z Chemických závodů v Záluží u Mostu (dnes Chemopetrol Litvínov) jako část trasy Bohlen-Litvínov-Neratovice. Nezbývá než věřit, že nic z toho neuniká mimo trubky do chráněného území!

  NS Perucko - tady pod zemí vede tranzitní plynovod a etylenovod

  Zahneme před panelovou cestou vpravo dolu po vyznačené cestě. Asi po 50metrech je neviditelná odbočka k tkz. Kamenné podkově a Čertově lávce. To jsou místa, která jsou historicky velice zajímavá.
  Místo u Podkovy bylo za hraběte Thuna přejmenováno na „Tří císařů sedadla“, neboť podle pověsti na tomto dříve pěkně upraveném místě byly tři kamenná sedátka se stolkem, kde měli v roce 1813 tajnou schůzku před bitvou u Chlumu tři císařové:pruský, ruský a rakouský.  Místa byla renovována místními nadšenci, ale v současné době sem ještě oficiální značená cesta nevede a neznalí návštěvníci je asi v tom zarostlém terénu sotva najdou. Uvidíme za rok…

  NS Perucko - místo setkání 3 císařů

   Po hlavní vyšlapané cestičce přicházíme do místa, kde kdysi stály lázně a tak se to tu nazývá „V Lázních“. Nyní se zde nachází altánek se studánkou a sochou najády (vodní nymfa-bohyně). Bývá u ní na schodech hrníček, aby se kolemjdoucí mohli osvěžit, tak snad by měla být zdejší voda pitná. Ne každému může chutnat, neboť je železitá, síranová.
  Hned vedle studánky stojí mohutná borovice letní, která byla vedením radnice Peruc v roce 2006 prohlášena za památný strom.

  NS Perucko - V Lázních     NS Perucko - V Lázních

  Sto metrů odtud se krčí v lese v naprostém utajení kamenný památník. Z cesty je špatně viditelný a tak o něm málokdo ví. Byl vybudován v roce 1911 na počest Františka de Paula Antonína Thuna, člena významného šlechtického rodu, který přišel do Čech v době třicetileté války. V roce 1814 koupili Perucké panství a získali v Čechách i významné politické posty. František byl dokonce jmenován rakouským ministerským předsedou a v roce 1898 se zasloužil mimo jiné i o povýšení Peruce na městys.

  NS Perucko - pomník na počest Františka de Paula Antonína Thuna

  Lesní cesta dále pokračuje nad Peruckým rybníkem a místním koupalištěm až k penzionu U Oldřichova dubu. Zde si lze odpočinout a v restauraci se posilnit na zbytek cesty.

  NS Perucko - cestou kolem Peruckého rybníku

  Další zastavení si zaslouží dva chovné rybníky se zvláštně zbarvenou vodou. Jsou od sebe odděleni jen úzkou cestičkou, po které lze přejít na protější břeh. Několik kmenů vyčnívajících nad hladinu jen umocňuje magičnost tohoto místa. Pokud by někoho lákalo si v tomto krásném prostředí zarybařit, tak má smůlu. Rybníky jsou soukromé a za mnohatisícovou pokutu to nestojí.

  NS Perucko - chovné rybníky pod Perucí

  Následuje  Débeř s perfektně upraveným okolím zdejších domků a s pozůstatky bývalého mlýna. Romantičnost tohoto místa zvyšuje rybníček s vrbami v prostoru před mlýnem a o několik desítek metrů dále sedící dvě postavičky na okraji lesa.

  NS Perucko - Débeřský mlýn    NS Perucko - cestou od Débeře

  To už se blíží konec naučné stezky. Vcházíme do lesa, kde se říká Na Makalech. V dávných dobách tyto lesy obývala loupeživá tlupa vedená vůdcem Makalem a odtud vzniklo i toto pojmenování. Přes loupežnický les se dostáváme zpět do Peruce na začátek NS.

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Vrchol Kaňkov

  Vrchol Kaňkov

  Vrchol Kaňkov je nenáročný výstup vedoucí ze stejnojmenné obce Kaňkov

  štola Stradonice

  štola Stradonice

  Štola Stradonice o délce asi 120 metrů je oblíbeným zimovištěm ohrožených druhů netopýrů.

  Lovoš

  Lovoš

  Dominantní dvouvrcholová hora s unikátními výhledy do širokého okolí.

  Přehrada Fláje

  Přehrada Fláje

  K přehradě Fláje, jež se nalézá v Krušných horách (739 m n.m.)lze dojet autem autobusem na kole. Jedná se o vodní dílo, které stojí za návštěvu

  Radobýl

  Radobýl

  Bývalý kamenolom s úchvatnými „skalními varhany“ uspořádaných do svislých a vějířovitých sloupců.