Modlivý důl

Modlivý důl

Kategorie

Sakrální památky

Oblast

České Švýcarsko, Lužické hory a Děčínsko

Nejbližší město

Nový Bor

Popis

Poutní místo se skalní kaplí nacházející se v lese u obce Svojkov na Novoborsku.

 • Článek
 • Jak cestovat
 • Praktické
 • Mapa
 • Fotogalerie
 • Modlivý důl je poutní místo nacházející se v lese u obce Svojkov na Novoborsku.

  Modlivý důl - skalní kaple

  Tvoří ho asi 1 km dlouhé skalnaté údolí vedoucí pod vrchem Slavíček a Tisový. Údolí zakončené nádhernou skalní kaplí se původně jmenovalo Smolný důl, to podle milířů a smolných pecí, kde se pálilo dřevěné uhlí a získavala smola.

  Modlivý důl

  Název Modlivý důl vznikl o něco později, kdy se k němu vázalo několik dosti pochmurných pověstí. I proto v něm na počátku 18.století pověsil dělník ze Svojkova obrázek Panny Marie a Ježíše, aby tím odehnal prokletí temného místa. O několik desítek let později totéž zopakoval pomocník sládka svojkovského pivovaru.

  Modlivý důl

  Místo začali navštěvovat pocestní, a čím víc se šířily pověsti o vyslyšených modlitbách, tím jich přicházelo stále více. Navíc zde v roce 1772 nechala hraběnka Cervelliová  vybudovat dřevěnou kapličku, do níž byl vložen zbožný obrázek pivovarského dělníka. Od prosebníků pak přibývaly další a další prosby na lístečkách rozvěšené po stromech v okolí kapličky.

  Modlivý důl

  Na konci 18.století zde nechala majitelka panství hraběnka Alžběta Kinská vytesat do skály novou kapli. Práce vykonal sloupský sochař Antonín Wagner a kapličku vyzdobil ještě gotickými oblouky. Dovnitř byly umístěny zbožné sochy.

  Modlivý důl

  Neustálé procesí lidí se nelíbilo zdejší vrchnosti, proto nechala kapli vyklidit, prosební lístečky sesbírat a na čas tak procesí ustala. Znovuoživení poutního místa přinesly až morové epidemie v roce 1832 a 1850, kdy sem opět začaly proudit davy věřících. Jezdíval sem se pomodlit i poslední korunovanný český král Ferdinand V. Dobrotivý ze svého zámku v nedalekých Zákupech.

  Od roku 1903 má kaple podobu Lurdské jeskyně, světoznámého mariánského poutního místa.

  lurdská jeskyně

  Romantickým údolím Modlivého dolu vede turisticky značená cesta. Vcházíme na ní od rozcestníku ve Svojkově, kde je přes silnici bezplatné parkoviště.

  rozcestník ve Svojkově

  Na počátku údolí projdeme kolem dřevěného kříže, odkud dříve začínala křížová cesta.

  Modlivý důl- začátek křížové cesty

  Po lesní cestě přicházíme k lesní tůňce, nazývané Pramen u Strážce.

  Modlivý důl- Pramen u Strážce

  Jak je psáno na kameni, znovu byla obnovena v roce 2000. Strážci jsou zde zřejmě skokani, kterých je přímo u tůňky několik a dále v celém okolí jich vidíme taky hodně. Zřejmě tu mají ideální podmínky pro svůj žabí život..

  Modlivý důl- Pramen u Strážce

  Údolí se postupně zužuje v úzkou rokli sevřenou strmými pískovcovými skalami. Zdejší skalnaté věže mají i svá jména od horolezců, kteří je využívají na své výstupy.

  cestou Modlivým dolem

  Po schodech pak vstupujeme na uzavřené prostranství s lavičkami a s úžasnou kaplí vytesanou do skály.

  Modlivý důl - skalní kaple

  Na oltáři je vysvěcena socha Panny Marie z roku 2001, která nahradila původní ukradenou sochu.

  Modlivý důl - skalní kaple

  Ještě o kus dále zakončuje rokli pozůstatek bývalého oratoria, prázdného výklenku ve skále, kde dříve byla umístěna skalní plastika "Ukřižování" od sochaře Josefa Maxe staršího ze Sloupu. Dnes je v něm už pouze kříž.

  Modlivý důl - bývalé oratorium

  Kdo ho chce vidět zblízka, musí ale vyšlápnout několik schodů do příkrého kopce.

  Modlivý důl - cestou k bývalému oratoriu

  Každého 1.května se koná před kaplí v rámci zahájení mariánského měsíce mše svatá, kterou již několikrát celebroval biskup Josef Koukl.

  Modlivý důl - před skalní kaplí

  Na skále naproti kapli je malý horolezecký hřbitov s destičkami jmen zesnulých lezců.

  horolezecký hřbitov

  Podél něj pak ještě pokračujeme dále po okruhu se dvěma jeskyněmi, který nás zavede zpět do Svojkova na začátek křížové cesty.   

  cestou po kruhu

  První z nich je Hlídková jeskyně. Její umístění i výhled plně odpovídá jejímu názvu.

  Hlídková jeskyně

  Ačkoliv jde o jeskyni, uvnitř je nezvykle útulná a lze v ní i chvíli posedět.

  Hlídková jeskyně

  Pokračujeme dále a přicházíme k druhé jeskyni, zvané Poustevna. Ta už je o dost menší než předchozí Hlídková, ale i do této jeskyňky lze bez obav vlézt.

  jeskyně Poustevna

  Přicházíme k rozcestí, kde můžeme pokračovat dolu zpět do Svojkova nebo si dát navíc ještě odbočku 300m tam a zpět a dojít na vyhlídku Dědovy kameny.

  vyhlídka Dědovy kameny

  Pokud máte ještě síly, určitě doporučujeme! Jde se totiž po skalnatém okraji Tisovského vrchu s krásnými výhledy do krajiny.

  výhledy z okrajů Tisovského vrchu

  K těm sice musíte několik metrů od značené cesty, ale opravdu stojí za to.

  výhledy z okrajů Tisovského vrchu

  Oblast Dědových kamenů je rájem horolezců, což naznačují plechové krabičky s vrcholovými knihami na vrcholcích skalních věží.

  výhledy z okrajů Tisovského vrchu

  Asi tím „nej“ je skalní věž Matterhorn, na kterou je nádherný pohled z konce této odbočky

  Dědovy kameny s výhledem na Matterhorn

  Dědovy kameny s výhledem na Matterhorn

  Pak už se opět stejnou cestou vrátíme k rozcestí a poměrně strmým sestupem přijdeme zpět do Svojkova.

  A kdo ještě neměl dost, může kolem svojkovského zámečku navázat na další okruh, kde se setká s dalšími jeskyněmi Starých časů nebo Kolonáda….

  jeskyně Staré časy

  A ještě mapka výletu.

  mapka oblasti

  Další výlety v okolí

  Zobrazit vše
  Burza - blešák v Zákupech

  Burza - blešák v Zákupech

  Pravidelné burza starých věcí se koná každou první sobotu v měsíci a má své neodolatelné kouzlo.

  Divoká soutěska

  Divoká soutěska

  Plavba po Divoké soutěsce světem klidu, skal a zeleně.

  vyhlídka Dědovy kameny

  vyhlídka Dědovy kameny

  Vyhlídka na "český Matterhorn" se nachází na Novoborsku u obce Svojkov.

  Bílé kameny u Jitravy

  Bílé kameny u Jitravy

  Až je uvidíte podél cesty, neváhejte a na chvilku zastavte ... Bílé kameny u Jitravy v Lužických horách za to stojí

  Střední vrch

  Střední vrch

  Výrazný čedičový kopec, ležící asi 1 km severovýchodně od obce Prysk.