Obecné podmínky a pravidla na stránkách portálu FOTOTURISTIKA.CZ provozovanou společností ANABAX MEDIA, s.r.o.

Základní pravidla a podmínky pro uživatele

Uživatel se zavazuje, že bude na stránkách portálu FOTOTURISTIKA.CZ dodržovat pravidla a podmínky stanovené společností ANABAX MEDIA, s.r.o. jako provozovatele a uživatele FOTOTURISTIKA.CZ

Uživatel je povinen chránit si svoje přihlašovací údaje a neposkytovat je dále třetím osobám /s výjimkou provozovatele/, v zájmu ochrany svých osobních dat a nese si za to sám plnou odpovědnost.

Uživatel je srozuměn s užíváním svých osobních dat provozovatelem v rámci portálu FOTOTURISTIKA.CZ, v souladu se zákonem č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel se zavazuje, že nebude porušovat autorská práva a to ani třetích osob ve všech příspěvcích, které zasílá na portál FOTOTURISTIKA.CZ a nese si za to sám plnou odpovědnost.

Veškeré příspěvky posílané uživatelem, musí být v souladu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, etikou a nesmí poškozovat tento portál, jeho partnery, uživatele ani dále třetí osoby.

Uživatel se zavazuje, že obsah jeho odkazů, umístěných na portálu FOTOTURISTIKA.CZ, nebude v rozporu se zákony České republiky, etikou a dobrými mravy.

Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu stránek bez souhlasu provozovatele.

Uživatel nesmí kopírovat ani distribuovat žádnou část portálu FOTOTURISTIKA.CZ bez písemného souhlasu provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo

Neuveřejňovat nekvalitní příspěvky, příspěvky doslova opsané od jiných autorů či z knih. V případě příspěvků čerpajících z knih a internetu je potřeba napsat vždy zdroj informací.

Neuveřejňovat jakékoliv příspěvky, které by byly v rozporu se zákony a právními předpisy České republiky, dobrými mravy, etikou a poškozovaly by tento portál, jeho partnery, uživatele ani dále třetí osoby.

Upravovat texty příspěvků poslané uživateli a to hlavně ve smyslu opravy gramatických chyb a nevhodných výrazů.

Mazat všechny nevhodné a vulgární příspěvky uživatelů, za které ale provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

Ukončit registraci s uživateli, při důvodných podezřeních z nekalých úmyslů, ať už v jakémkoliv smyslu, které by mohly poškodit portál FOTOTURISTIKA.CZ, jeho partnery i samotné uživatele.

Používat příspěvky od uživatelů kdekoli na portálu FOTOTURISTIKA.CZ, jeho blocích a jeho sociálních sítí.

Kdykoliv zasahovat do chodu a struktury www.FOTOTURISTIKA.CZ a nemá žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout uživatelům při užívání tohoto portálu.

Neodpovídá za obsah internetových stránek z odkazů uživatelů, které je možné navštívit prostřednictvím portálu FOTOTURISTIKA.CZ. Bude je ale namátkově kontrolovat a při zjištění nevhodného obsahu, nejdříve uživatele vyzve k odstranění a po neuposlechnutí s ním ukončí i jeho registraci na těchto stránkách.

Provozovatel se zavazuje

Poskytovat obsah stránek FOTOTURISTIKA.CZ všem uživatelům zdarma.

Neposkytovat osobní údaje uživatelů dále třetím osobám v souladu se zákonem č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.


Děkujeme Vám za dodržování podmínek na portálu FOTOTURISTIKA.CZ