Napiš mi

boss

hodnost: VIPnávštěvnost: 82773

Věk 53 let
Kraj Praha
Nejbližší město Praha
Web www.photopragueguide.cz
Facebook www.facebook.com/boss.fototuristikacz
 • Alba
 • Výlety
 • Cestopisy
 • Profilové album
 • Větrný mlýn Světlík u Horního Podluží[zobrazit celé album]

  Větrný mlýn Světlík (dle informační tabule) Větrný mlýn Světlík je jedním z největších dochovaných větrných mlýnů v České republice. Je jediným mlýnem holandského typu s dochovaným technickým vybavením v Čechách. Mohutná stavba mlýna a zejména jeho pětilistá vrtule jsou unikátní jak co do charakteru, tak velikosti. Je zároveň technickou a kulturní památkou zapsanou v seznamu památek. Mlýn je spolu s třemi podstávkovými domy jediným pozůstatkem dřívějšího osídlení obce Světlík, která zahrnovala téměř padesát stavení. Na rozdíl od několika zbytků holandských větrných mlýnů v severních Čechách, které byly předbudovány na obytné či rekreační objekty, je však Světlík stále především reálným mlýnem - strojem - bez dodatečných znehodnocujících úprav. Nedávná obnova mlýna s důsledným využitím dochovaných součástí (a tedy s neobyčejně vysokou mírou původnosti obnovovaných zařízení) se rovněž stala vyjímečnou příležitostí pro uchovávání a šíření povědomí o mlýnech jako neodmyslitelné součásti kultury a hospodářského života v minulosti. Z historie Větrný mlýn byl postaven roku 1843 a byl součástí hospodářství s pekárnou, která stávala při cestě východně od mlýna. Mlýn mlel až do roku 1945, poté však v důsledku rabování spolu se zánikem osídlení pustl. V roce 1952 proběhla za příspění památkářů rekonstrukce objektu, avšak stát ani obec mu nezajistily péči. Mlýn opět rychle chátral a sloužil jako noclehárna či dokonce zdroj stavebního materiálu. V 60. letech proto mlýn odkoupila skupina osob. Noví majitelé provedli částečnou rekonstrukci a zejména poskytli mlýnu a dochovaným součástem vnitřního vybavení ochranu a pravidelnou údržbu. Zasadili se tak o uchování jeho charakteru jako technické památky a o pozdější výjimečnou možnost celkové obnovy. Ve druhé polovině 70. let jim však síly docházely a na mlýně se opět začaly projevovat důsledky nájezdů nenechavců a vandalů. Příprava celkové obnovy byla zahájena ve druhé polovině 90. let a rekonstrukční práce probíhěhly postupně v letech 2002 až 2009. Popis Válcová stavba z kamenného zdiva má průměr 10,5 m a výšku 14 m. V každém ze tří podlaží jsou nepravidelně rozmístěné okenní otvory. Zdivo je staženo kleštinami v úrovni stropních trámů nad 2. podlaží a dvěma vnějšími železnými obručemi. Obvodové zdivo je kamenné, zevnitř i vně omítané. Okenní a dveřní otvory jsou zaklenuty valenou klenbou posílenou zaplentovaným válcovaným nosníkem. Vnější líce otvorů lemují kamenná ostění, v několika případech však je v nadpraží ostění namísto kamene použito zdvojeného omítaného železného nosníku. Vodorovné stropní konstrukce tvoří dřevěné trámy nesoucí podlahy z fošen. Podlaha přízemí je sestavena z pískovcových bloků. Otočná kuželová střecha má protáhle osazené vikýře se sedlovými stříškami. Jedním z vikýřů prochází vodorovná hřídel s mohutnou pětilistou litinovou růžicí. Lopatky větrného kola jsou vyplněny otočnými dřevěnými lamelami s kovaným mechanismem táhel pro centrální přestavování. Lamely jsou v rámech perutí uchyceny asymetricky umístěnými osami, což při správném vyvážení protizávaží na mechanismu v interiéru umožňuje absorbovat větrné poryvy a omezit výkyvy v rychlosti otáčení větrného kola při nestejnoměrném větru. Otočný krov užívá dvojího systému kovových válečků a dvojic kruhových pozednic a kruhových vaznic. Jeden ze systémů je nosný, s během po vnější pozednici, a druhý distanční přenášející do vnitřní z pozednic vodorovné síly. Krovem je možno otáčet ručně, protřednictvím několikanásobných převodů tvořených ozubenými litinovými koly, s posledním z nich zapadajícím do dřevěného ozubení vnitřní kruhové pozednice. Podlaží nejsou uvnitř dále členěna a jejich dominantní prvky jsou součástí mlýnského mechanismu. Podkrovím probíhá vodorovná hřídel, do níž je zasazena růžice větrného kola. Palečné kolo o průměru 3,02 m a könický cévník tvoří převod mezi vodorovnou a svislou hřídelí. Palečné kolo po 3/4 obvodu svírá segmentová brzda, zatěžovaná mohutným trámem - drakem, a ovládaná vrátkem. Svislá hlavní hřídel probíhá z podkroví do patra a je z přízemí podepírána žulovým sloupem. V patře jsou umístěna tři mlecí složení. Dvě větrí jsou situované symetricky kolem svislé hřídele a poháněna převodem a centrálním palečným kolem a cévníky. Třetí mlecí složení je menší, odsazené, poháněné transmisí. Mlecí kameny jsou vyjme jednoho běhounu kompletní, větší část dřevěných převodů a zvedacích mechanismů však chybí. Obnova Větrný mlýn na Světlíku byl vlastníky obnoven jako technický a architektonická památka a rovněž jako jeden ze znaků kulturní krajiny. K obnově mlýna přispěli výjimečným řemeslným umem zejména: * tesařské a sekernické práce - FORTNASTAV s.r.o., parta Bruna Baručáka, Praha * kovářské a zámečnické práce - Umělecké kovářství Jaroslav Prošek, Zbečno * specializované montážní a stavební práce - Pithart&Gerlich, Děčín * klempířské práce - Klempířství J. Novák, Varnsdorf Ke stavbě a vnitřnímu vybavení mlýna se nedochovala žádná dokumentace, s výjimkou nepočetného souboru fotografií exteriérů z 1. pol. 20. stol. Rekonstrukce mlýna byla proto připravována a prováděna na základě analýz dochovaných fragmentů vnnitřních konstrukcí a stop po tesařských úpravách a rovněž s využitím srovnávacích studií dochovaných částí původních konstrukcí u některých větrných mlýnů v Sasku a na Moravě. Odbornými radami a konzultacemi významně nepomohl při přípravě a realizaci prací také znalci větrného mlýnářství a technických památekc Luděk Štěpán a Jan Doubek.

  PODĚLTE SE O SVOJE ZÁŽITKY! NAHRAJTE FOTKY DO TOHOTO ALBA!

  Máte fotografie, které by se hodily do tohoto alba? Pochlubte se s nimy!

  Nahrát fotky

  Navštívené

  O mně

  nejraději trávím čas v přírodě s foťákem na krku...

  Cestování

  autem, na kole, pěšky

  Co nejraději fotím

  krajinu, přírodu, sport, zvířata, zábavu

  Fototechnika

  NIKON

  Zájmy a záliby

  chalupaření, fotografování, sport, turistika, vzdělávání se

  Typ osoby

  cestovatel, dobrodruh, optimista, pohodář, rodinný typ, romantik

  Nejoblíbenější cíle

  hory, skály, kopce, hrady, zámky, zříceniny, přírodní zajímavosti, rozhledny, vyhlídky, věže, zahrady a parky

  Nejoblíbenější místa

  Jsou místa, o kterých dopředu víte, že jsou krásná, a když tam poprvé přijdete, nejste tou krásou až tak zaskočeni, neboť to očekáváte. Lipská hora v Českém středohoří není asi tím úplně top místem. Když jsem vylézal ten strmý kopec, obával jsem se, aby byl nahoře vůbec nějaký výhled. Hora je totiž celá porostlá stromy. Vrchol mě však úplně ohromil! Ten momentální pocit, když se zjeví něco opravdu nečekaného a nádherného, nemíváme v životě často. Proto řadím Lipskou horu na místo, které mě nejvíce okouzlilo.

  Cestujeme spolu

  do přírody, na kole, na sportovní akce, za fotografováním, za sportem