Cisterciácký klášter v Oseku

Cisterciácký klášter v Oseku patří mezi nejznámější a nejvýznamnější sakrální stavby v severozápadních Čechách. Klášter bývá častým cílem turistů a návštěvníků kulturních akcí. Od roku 1995 je klášter Národní kulturní památkou.

tramp (autor alba) tramp
Klášterní náměstí v Oseku s kaplí sv. Kateřiny a sv. Barbory, vpravo kostel Nanebevzetí Panny Marie Pohled na sakrální stavby z Rooseveltovy ulice Informační cedule Pohled na sakrální stavby – konvent a kostel Nanebevzetí Panny Marie Pohled na sakrální stavby a hospodářské budovy Obytné budovy kláštera Kostel Nanebevzetí Panny Marie Průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie Oltářní deska Průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie Boční loď kostela Nanebevzetí Panny Marie Sv. Lukáš Sv. Matouš Sv. Jan Sv. Marek Sv. Petr Sv. Pavel Sv. Jan Křtitel Sv. Řehoř Sv. Václav Sv. Adalbert Sv. Vít Sv. Prokop Sv. Jeroným Sv. Ambrož Sv. Augustýn Pamětní deska a venkovní oltář Pamětní deska Průhled do malého nádvoří

PODĚLTE SE O SVOJE ZÁŽITKY! NAHRAJTE FOTKY DO TOHOTO ALBA!

Máte fotografie, které by se hodily do tohoto alba? Pochlubte se s nimy!

Nahrát fotky