Loket - prohlídka města

Město s více než 3 tisíci obyvatel, na řece Ohři, mezi městy Karlovy Vary (8 km) a Sokolov (6 km), necelý 1 km od dálnice spojující Karlovy Vary s Chebem.

tramp (autor alba) tramp
domy na náměstí radnice náměstí náměstí pěší zóna oz opačné strany roubenka v Kostelní ulici Zámecká ulice s pohledem na sloup Nejsvětější Trojice schody vedoucí ke hradu základní škola a altán pohled na Ohři a Šibeniční vrch pohled na městské centrum pohled na městské centrum pohled na městské centrum před vjezdem do města, vpravo autobusová zastávka před mostem při vjezdu do města, vítá nás hrad Loket, kostel sv. Václava a fara most přes Ohři a městské centrum za ním pohled ze Zahradní ulice na domy v městské památkové rezervaci pohled ze Zahradní ulice s viaduktem na domy v městské památkové rezervaci pohled ze Zahradní ulice s viaduktem na baštu a domy v městské památkové rezervaci pohled ze Zahradní ulice na hradby a terasu hotelu Bílý kůň na parkánu na parkánu s pohledem na baštu a horní jez pohled na další baštu, schody na most, v pozadí hrad pohled na hrad a dřevěné Kozoo v popředí dřevěné Kozoo ve výběhu kamerunských koz (památka na řezbářský plenér) informační tabule pasoucí se kamerunské kozy, spásající svahy pod hradem most přes řeku Ohři řeka Ohře, přírodní divadlo, domy v ulici (směr Karlovy Vary), Šibeniční vrch pohled z mostu na hrad, kostel a ulici vedoucí na náměstí T.G. Masaryka pohled z mostu na hrad, kostel, faru, penzion , pivovar s průhledem na náměstí pohled na náměstí TGM, v čele budova radnice s věží, vpravo průmyslová škola radnice a průmyslová škola průmyslová škola průčelí radnice pohled z náměstí na most internát průmyslové školy náměstí TGM, v popředí přírodní letní scéna náměstí TGM náměstí TGM náměstí TGM náměstí TGM náměstí TGM náměstí TGM náměstí TGM náměstí TGM a sloup Nejsvětější Trojice náměstí TGM a hotel Bílý kůň pěší zóna pěší zóna pěší zóna, Černá věž a před ní budova krajského sídla památkového ústavu Penzion Ve Skále penzion skutečně ve skále bašta a základní škola, mezi nimi vstup na pěší zónu nově upravený dolní jez a skály na pravém břehu Ohře pohled z mostu na náměstí, vpravo pivovar celkový pohled na městské centrum z protilehlého Robiče celkový pohled na městské centrum z protilehlého Robiče pohled na městské centrum od řeky pohled na Kolowratskou skálu pohled na skalní vyhlídku na úbočí Robiče altán pohled na hrad zpod oblouku mostu pohled na most od řeky, vlevo výběh kamerunských koz pohled na řeku a most se schodištěm kostel sv. Václava vjezd na náměstí kostelní ulice ulička u hotelu Bílý kůň s pohledem na hrad celkový pohled na městské centrum z protilehlého vrchu Robič

PODĚLTE SE O SVOJE ZÁŽITKY! NAHRAJTE FOTKY DO TOHOTO ALBA!

Máte fotografie, které by se hodily do tohoto alba? Pochlubte se s nimy!

Nahrát fotky