Louny

Louny, ležící na řece Ohři, jsou městem s rozšířenou působností (dříve městem okresním) v Ústeckém kraji. Jsou nazávány „Jižní branou Českého středohoří“ či „Perlou na řece Ohři“. Město se nachází v teplém a suchém regionu, s průměrnou roční teplotou 8 - 9 °C, průměrný roční úhrn srážek 500 mm. Leží tak ve srážkovém stínu Krušných hor. Louny mají zajímavé historické centrum, ze dvou třetin obehnané hradbami. Za zmínku stojí chrám sv. Mikuláše z 15. století, postavený hutí Benedikta Rejta, Žatecká brána, středověké domy Daliborka (okresní archiv) a Sokolů z Mor (muzeum). V centru lze nalézt také galerii, Vrchlického divadlo, stálé loutkové divadlo, bývalou židovskou synagogu a mnoho domů z přelomu 19. a 20. století. Dále stojí ve městě za zmínku Kotěrova kolonie, most přes záplavové území z 19. století (na místě staršího ze 16. století), městské výstaviště a spousta dalších drobných zajímavostí. Zajímavý je i Vodočet a bunkr Řopík u pěšiny při řece. V albu nabízím pohled na některé z nich a rovněž výhledy z věže chrámu na vrchy Českého středohoří.

tramp (autor alba) tramp
Mírové náměstí, pohled na věže Chrámu sv. Mikuláše Mírové náměstí pohled na budovu bývalé radnice Mírové náměstí na budovu bývalé radnice a budovu knihovny Chrám sv. Mikuláše vchod do Chrámu sv. Mikuláše pohled na arkýř Domu Sokolů z Mor a věž Chrámu sv. Mikuláše z Pivovarské ulice pohled na arkýř Domu Sokolů z Mor a věž Chrámu sv. Mikuláše z Pivovarské ulice Pražská ulice Pražská ulice, v pozadí za Mírovým náměstím Chrám sv. Mikuláše Pražská ulice, v pozadí za Mírovým náměstím Chrám sv. Mikuláše budova loutkového divadla pohled z teras na chodník Pod Šancemi pohled z teras na chodník Pod Šancemi hradby a chodník Pod Šancemi hradby a chodník Pod Šancemi hradby a chodník Pod Šancemi hradby a chodník Pod Šancemi Vodočet bunkr Řopík pěšina podél řeky pohled přes Ohři pohled z věže Chrámu sv. Mikuláše na Mírové náměstí pohled z věže Chrámu sv. Mikuláše na Mírové náměstí pohled z věže Chrámu sv. Mikuláše na Mírové náměstí pohled z věže Chrámu sv. Mikuláše na Chožovskou horu, v pozadí Hazmburk pohled z věže Chrámu sv. Mikuláše na předměstí a Ranou pohled z věže Chrámu sv. Mikuláše na předměstí, most Veslařů přes řeku Ohři a Ranou pohled z věže chrámu na předměstí, most Veslařů a Ranou, Dlouhou horu, Oblík, Srdov a Brník pohled z věže chrámu na předměstí a Ranou, Dlouhou horu, Oblík, Srdov a Brník pohled z věže chrámu na předměstí a Ranou, , Dlouhou horu, oblík, Srdov, Brník a další vrchy Českého středohoří pohled z věže chrámu na Žateckou bránu večerní Mírové náměstí večerní Mírové náměstí večerní Mírové náměstí večerní pohled na Žateckou bránu večerní pohled na Žateckou bránu

PODĚLTE SE O SVOJE ZÁŽITKY! NAHRAJTE FOTKY DO TOHOTO ALBA!

Máte fotografie, které by se hodily do tohoto alba? Pochlubte se s nimy!

Nahrát fotky