Interiér přestěhovaného děkanského kostela v Mostě

Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn v letech 1517-1548 na místě raně gotické baziliky z 50. letech 13. století. Stával v centru města nad Prvním náměstím. Když bylo v roce 1964 rozhodnuto o postupné demolici zástavby města, pod nímž se vyskytovalo bohaté ložisku uhlí, bylo současně rozhodnuto o záchraně kostela pro historickou a kulturní hodnotu. V roce 1975 byl kostel pomocí hydraulických podvozků a ocelové konstrukce přemístěn na bezpečné místo mimo oblast těžby. Mohutná stavba se posunovala na speciálních podvozcích po kolejové dráze rychlostí asi 2 cm za minutu a za 27 dní urazila vzdálenost 841 metrů. Zapsala se tak do Guinessovy knihy rekordů jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích. Ke kostelu pak byla znovu přistavěna věž a interiéru vrácena jeho podoba. Kostel se nachází v severní části města za dopravním koridorem, cca 1 km západně od nádraží. Je ve vlastnictví státu a je přístupný veřejnosti. Od roku 2010 je kulturní památkou. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby.

tramp2 (autor alba) tramp2
Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Chrámová loď Křtitelnice Hlavní oltář Kruchta a varhany Hlavní oltář Chrámová loď Chrámová loď, v popředí křtitelnice Chrámová loď v pohledu z kruchty Klenba chrámové lodi Chrámová loď v pohledu z empory za oltářem Chrámová loď v pohledu z empory Chrámová loď v pohledu z kruchty Chrámová loď v pohledu z kruchty Průchod emporou kolem celé chrámové lodi Prostor za hlavním oltářem Dvojité točité schodiště za hlavním oltářem Točité schodiště na kruchtu Detail zábradlí kruchty Detail jednoho z oken

PODĚLTE SE O SVOJE ZÁŽITKY! NAHRAJTE FOTKY DO TOHOTO ALBA!

Máte fotografie, které by se hodily do tohoto alba? Pochlubte se s nimy!

Nahrát fotky