Prácheň – kostel sv. Klimenta

Na návrší Prácheň u Horažďovic bývalo kdysi hradiště, z něhož zbyly pouze valy. Z rozhlehlého pozdějšího hradu zůstala pouze zřícenina. Avšak kostel ze 13. století na místě stojí dodnes.

tramp2 (autor alba) tramp2
Kostel sv. Klimenta na Práchni Kostel sv. Klimenta na Práchni Kostel sv. Klimenta na Práchni Kostel sv. Klimenta na Práchni Označení místa Informační tabule Skříňka s informačními materiály Podrobnější mapka místa s vyznačením polohy kostela

PODĚLTE SE O SVOJE ZÁŽITKY! NAHRAJTE FOTKY DO TOHOTO ALBA!

Máte fotografie, které by se hodily do tohoto alba? Pochlubte se s nimy!

Nahrát fotky